Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 31 mars 2013

Disney slutar skövla regnskog!

Disney och många andra företag använder material från tvivelaktig härkomst bl a regnskogar till sina böcker. Men nu lovar det att rensa upp i djungeln (bokstavligen)

Läs artikeln här!

måndag 25 mars 2013

Giftberget som hotar Östersjön!

I Polen byggs ett giftberg av 12 000 ton HCB (hexaklorbensen), som är ett att världens farligaste ämnen, lagrade 60 meter från havet. Det är slarvigt packat och det finns en stor risk att det kan läcka ut i Östersjön. Nu tar Greenpeace aktion mot giftberget. Läs vad de skriver här.

En grönare påsk!

Naturskyddsföreningen tipsar här om vad du kan göra för att få en grönare påsk!

Eller vad sägs om att köpa ekologiska ägg, godis utan palmolja och att skippa laxen? Då är du defintivt en bit på väg. Följ länken & läs alla tipsen!

Hus fyllda med kemikalier

På 90-talet myntade WHO begreppet "sjuka-hus-syndromet", SBS. Det yttrar sig bl a som torra slemhinnor, hudproblem, retningar i öron-näsa-hals, huvudvärk, urinvägsinfektioner, yrsel och andra allergiska symtom. Besvären uppstår i samband med att man vistas i en byggnad och försvinner när man lämnar byggnaden.

Lennart Olsson, skadekonsult och ordförande i Riksförbundet mot Sjuka Hus, menar att fukt sällan är det största problemet. Istället kan det vara kemiska emissioner som uppkommer när det man har okunskap om materialens sätt att reagera med varandra. Till exempel varken lim, plastmatta eller betong farliga var för sig. Men om man limmar en plastmatta mot betongen utvecklas kemikalier som kan vara hälsovådliga.

Ett exempel är fenoler som finns i bl a lim, färg och konserveringsmedel. Fenoler liknar östrogen till sin natur och skapar obalans i hormonsystemet om kroppen exponeras, vilket kan leda till t ex infertilitet och olika hälsoproblem.

Idag är byggbranschen omedveten om många av dessa följder, inte minst när man snabbygger hus och väljer att lägga på nästa material innan det förra har torkat. Som ett exempel nämns den betongplatta som hus byggs på.

- Ytmaterialen på golvet ska inte läggas på förrän plattan torkat ut ordentligt, efter ett halvår. Risken är annars att fukten påverkar golvmaterial som t ex parkett, säger Lennart.

Läs hela artikeln här.
http://www.byggahus.se/renovera/undvik-sjukt-hus

Förslag på begränsning av bly i barnsaker!

På KemI:s hemsida står det 22 mars att de tagit fram ett förslag på begränsning av bly i konsumentvaror. Och att den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa vill ha synpunkter på förslaget.

Förslaget går ut på att begränsa bly i artiklar som kan stoppas i munnen av små barn, såsom kläder, skor, accessoarer, inredning, dekorationer och sport- och fritidsartiklar.

Läs resterande här!

onsdag 20 mars 2013

Kemikalienätverket!

Naturskyddsföreningen har, som jag tidigare nämnt, startat ett nätverk. Idag finns ca 700 ideella medlemmar i Sverige. Det kostar inget att gå med men däremot behöver man vara medlem i Naturskyddsföreningen (249 kr/år) Jag gick nyligen med och har fått intressant information och inbjudan till att träffa andra inom nätverket samt att föreläsa (om man vill). Ju fler vi är, desto större genomslagskraft!

Gå med/läs mer här.

söndag 17 mars 2013

Märkningar av skönhetsprodukter!

Många tror att bara för att man väljer ekologiskt är man hemma och säker från kemikalierna. Tyvärr stämmer inte det. Idag tänkte jag att vi går igenom de allra vanligaste Eco-certifieringarna av skönhetsprodukter. Ni kommer då att inse att många ställer krav på 95% naturligt ursprung vilket lämnar utrymme för 5% syntetiska ämnen. Hos Bodyshops ekologiska serie finns till exempel Glycerin, parfym och silikon med.

Men nu börjar vi:

Cosmebio är en fransk organisation som startades 2003. Produkterna får inte testas på djur och märkningen finns i två varianter:

BIO:
 1. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller ha naturligt ursprung.
 2. Minst 10 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.
 3. Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.
ECO:
 1. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller av naturligt ursprung.
 2. Minst 5% av ingredienserna ska vara ekologiska, eller kommer från ekologiska odlingar.
 3. Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.

Ecocert är ett franskt certifieringsorgan grundat 1991. Det är det största certifieringsorganet i Europa och USA och gör inspektioner i över 80 länder. De kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion samt förpackning, främst i matindustrin, men även inom kosmetika.

För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT krävs det unger detsamma som ovan nämnda. Innehållet ska bestå av minst 95 % naturliga ingredienser, minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Högst 5% av innehållet får vara syntetiskt. En del gröna skönhetsföretag väljer att inte certifiera enligt ECOCERT eftersom de anser att certifieringen är för snäll.

NaTrue är ett fristående europeiskt certifieringsorgan med mål att skapa en internationell standard. NaTrue arbetar för att öka medvetenheten om värdet av naturliga ingredienser för konsumenten och miljön.
 1. NaTrue-certifieringen finns i tre varianter där NaTrue med 1 stjärna gäller kriterier för naturkosmetika. Olika produkter kommer med olika krav, men oljor och vattenfria cremer måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser.
 2. NaTrue med två stjärnor gäller kriterier för naturkosmetika med ekologiska ingredienser. Måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser samt att minst 70 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.
 3. NaTrue med tre stjärnor gäller kriterier för ekologisk naturkosmetik och innebär att produkten ska vara 100 % naturlig och att 95 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar. Tre stjärnor är således strängast av certifieringarna. Här kan du läsa mer.

Svenska Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning. Sedan 1989 granskar organisationen varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. I Sverige ansvarar Miljömärkning Sverige AB för märkningen av Svanen. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstsyfte. Miljömärkning Sverige AB sköter också allt arbete med EU Ecolabel som är EU:s gemensamma miljömärkning. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.
 • En Svanenmärkt produkt får bland annat inte innehålla ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsskadliga.
 • Produkten eller dess ingredienser får inte ha testats på djur.
 • Produktens ämnen får inte anses vara potentiellt hormonstörande enligt officiella listor inom något nordiskt land eller EU.
 • På till exempel rengöringsprodukter och makeupremover ska följande informationstext stå: ”Undvik att kasta bomull eller papper i toaletten eller avloppet. Kasta det i sophinken istället.”
Svanenmärkningen är inte så sträng när det gäller mängden naturliga eller ekologiska ingredienser i produkter och tillåter även tex sodium laureth sulfate i tvålar och aluminium i deodoranter. Klicka här om du vill läsa mer om Svanens olika kriterier.

Vegan. 1944 startade The Vegan Society i Storbritannien och de skapade ordet “vegan” som också är organisationens officiella märkning. För att få bära Vegan-märkningen måste produkten vara fri från ingredienser av animaliskt ursprung, till exempel bivax eller lanolin (fett från fårull). Vegan-märkningen garanterar att produkten finns med i Vegan Societys register. Inga ingredienser får testats på djur, och vid tillverkningsmiljön får inga animaliska råvaror ha behandlats. Här kan du läsa mer. I USA finns organisationen The Vegan Awareness Foundation eller Vegan Action och de har också en märkning som innebär samma sak som den brittiska. Här kan du läsa mer om Vegan Action. I deras kriterier anges inget om naturliga eller ekologiska ingredienser, vilket betyder att en produkt som är Vegan-märkt alltså per automatik inte är 100% naturlig eller 100% ekologisk.

Text lånad från bloggen Naturligt Snygg, som ni hittar här!

Lite tips på var man kan agera!

Många är idag upprörda över hur oskyddade vi och våra familjer är mot kemikalier eller hur lite vi kan göra för miljön. Därför tänkte jag att det var på sin plats att tipsa om några föreningar man kan gå med i/Facebooksidor man kan stötta/läsa!

Förutom de traditionella som verkar för oss och djuren; WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Kemikalieinspektionen osv finns det många andra initiativ du kan följa.

På Facebook kan du leta upp följande:

Alla ovan nämnda utom Kemikalieinspektionen. De övriga uppdaterar kontinuerligt med massa intressant information, listor att skriva under osv. Dessutom finns det mindre, men ack så viktiga, aktörer att läsa/stötta, både på FB och på hemsidor:

Effekt - en tidning om klimat och miljö
Radikalisera klimatpolitiken.nu
Föräldravrålet - föräldrar som har fått nog!
CSR i praktiken
Kemikalienätverket (gå med via Naturskyddsföreningen)
Nu gör vi kemikalieuppror

En start till ett bättre samhälle, helt enkelt.

tisdag 12 mars 2013

Fenoler

Fenol eller karbolsyra, C6H5OH, är en kemisk förening bestående av en bensenring med en hydroxigrupp vid en av kolatomerna. Fenol är starkt frätande och mycket giftig. Fenol kan lämna ifrån sig en vätejon från hydroxigruppen, och är därmed en svag syra.

Fenol används bland annat för att tillverka bakelit, en av de första plasterna.
Medicinskt används ämnet för att lindra klåda och för balsamering av lik. Det förekommer även i whiskey. Fenol används också i solskyddsmedel för att absorbera UV-ljus eller i högre koncentrationer för peeling.

Men fenoler finns även i lim, färg och konserveringsmedel. Fenoler efterliknar östrogen och skapar obalans i hormonsystemet om din kropp exponeras för det, i värsta fall med infertilitet som följd.

Kroppens goda bakterier får dessutom problem att överleva påverkan från kemikalier och detta leder i sin tur till olika hälsoproblem. Det kan även bidra till sjuka-hus-syndromet, som myntades av WHO för 20 år sedan. SBS yttrar sig bl a som torra slemhinnor, retningar i öron-näsa-hals, hudproblem, huvudvärk, urinvägsinfektioner, yrsel och andra allergiska symtom.

Under Andra världskriget användes Fenoler som injicering till fångar, som dog under fruktansvärda plågor.

Bisfenol oxh Nonyfenol är en av de mest kända fenolerna.

G-star raw försöker lura konsumenterna!

Greenpeace ångar på med sina aktioner mot klädindustrin och denna gång handlar det om G-Star.

I juni skrev Greenpeace att G-Star försökte lura sina konsumenter att de gått med på att göra en detox i klädproduktionen. Problemet var att de inte hade gått med på att uppfylla samma krav som Greenpeace ställt på de sex klädproducenter som redan antagit detoxutmaningen. När Greenpeace hade gått ut med en rapport som avslöjade G-Star Raw med att deras kläder tillverkas med hjälp av kemikaliegruppen nonylfenoletoxylater, gick de ut och sa att de också vill avgifta sin klädproduktion till 2020.

Trots det hade under flera månader vägrat att prata med Greenpeace kontor i Holland och lösa vad som återstår för att de ska offentligt förbinda sig att avgifta klädproduktionen fullt ut.

Ämnet ovan är nu ett av de som Echa fört upp på kandidatlistan.

10 nya ämnen till kandidatförteckningen!

Idag skriver Kemikalieinspektionen de här glädjande nyheterna:

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har föreslagit tio nya ämnen till kandidatförteckningen.

Föreslagna ämnen är:
 • Kadmium
 • Kadmiumoxid
 • Dipentyl ftalat (DPP)
 • 4-nonylfenoletoxylat (grenad och rak)
 • 2 - (2H-bensotriazol-2-yl) -4 - (tert-butyl) -6 - (sek-butyl) fenol (UV-350)
 • 2 - (2H-bensotriazol-2-yl) -4,6-ditertpentylfenol (UV-328)
 • 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl) fenol (UV-327)
 • 2-bensotriazol-2-yl-4 ,6-di-tert-butylfenol (UV-320)
 • Ammonium pentadekafluoroktanat (APFO)
 • Pentadekafluoroktansyra (PFOA)
Härligt!

Kemikalieinspektionen arbetar på!

Den myndighet som har tillsyn över kemikalierna i vårt land har under de senaste åren mer än femdubblat sina kontroller ute hos företag. Sedan 2011 har de arbetat hårt med att föra fram olika förslag på förändring. Förra veckan lämnade de in en halvtidsrapport till regeringen.

Bland annat har de granskat leksaks- och elektronikföretagen.

- I våra kontroller har vi sett att i 10 procent av undersökta varor är halten av farliga kemikalier högre än vad som är tillåtet. Leksaker och hemelektronik tillhör de varugrupper där vi oftast hittar förbjudna halter av farliga kemikalier. Eftersom barn är mer sårbara än vuxna är det särskilt olyckligt. Våra inspektioner visar också att många företag inte har tillräcklig kunskap om de regler som gäller, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Handlingsplanen ska vara helt klar 2014 men redan nu sker ständig dialog med företag runt om i Sverige. Leksaks-, textil och kosmetikaföretag har i dialog med Kemikalieinspektionen satt mål som går längre än vad lagstiftningen kräver idag.

Läs mer på deras hemsida här.

måndag 11 mars 2013

Ftalater i Disneyskor.

Det är drygt 2,5 år sedan ICA fastnade i en kontroll av foppa-tofflor. Även om nyheten har lite tid på nacken vittnar det om den knapphändiga kontroll företag gör av sina varor.

Sandalerna innehöll 32 % dibutylftalat (DBP), gränsen går vid 0,1%.

– Jag blev faktiskt tårögd och lite illamående. Det handlar ändå om en reproduktionsstörande kemikalie, säger miljöskyddsinspektör Karin Kruse till Göteborgs-Posten.

Läs mer här.

torsdag 7 mars 2013

Förslag: beskatta kemikalierna!

Kemikalieinspektionen har lagt fram ett förslag på en form av miljöskatt där produkter innehållande vissa kemikalier, som konsumenter dagligen använder, ska beskattas med en särskild skatt för att få företagen att minska användningen av kemikalier i produkter. Läs hela pressmeddelandet här.

tisdag 5 mars 2013

Greenpeace avgiftar klädbranschen!


Bild lånad från Greenpeace

Jag har sedan tidigare kort skrivit om att Greenpeace har en framgångsrik Detoxkur mot klädbranschen. De har fram till idag fått 13 klädföretag att skriva under på att:

- förbinda sig att stoppa utsläpp av alla farliga kemikalier senast 2020
- begära att deras leverantörer offentliggör information om alla utsläpp av giftiga kemikalier från tillverkningsanläggningar för omkringliggande samhällen.
Företagen som efter aktioner skrivit under är

Mango
Benetton
Zara
Esprit
Uniqlo
Victoria´s secret
Valentino
Levi´s
G-Star Raw
Puma
Nike
Adidas
Li-Ning (kinesiskt sportmärke)
C&A
H&M
Marks & Spencer

Läs mer på deras blogg om deras arbete!

söndag 3 mars 2013

Leksaksföretagens kemikaliepolitik!


Jag har tidigare tittat på några av våra vanligaste klädmärken här och nu tänkte jag även titta på leksaksbranschen, denna massindustri som vid flera tillfällen hållit kemikalieindustrin i handen, inte minst när förbud mot vissa av ftalaterna skulle införas i USA och delstater blev stämda av flera stora aktörer, bland annat från leksaksindustrin.

Jag har valt att utgå från den svenska marknaden, vill ni ha tillägg på märken, lägg en kommentar så adderar jag efter hand. Då börjar vi!

Toys R Us och BR ägs båda av Toptoys, därför delar jag upp det i tre delar:

På Toy´s R Us egen svenska hemsida finns det bara en kort text om kemikalier. Knappt ett stycke med standardfraser som att de har långa samarbeten och goda kontroller. De specificerar inte vilka kemikalier som är förbjudna, dock skriver de att det mesta är tillverkat i Kina, vilket vi kommer se mer av hos de andra företagen. När det gäller kemikalier är detta inte bra, flera stora aktörer som vill ha kemikaliefria leksaker har som första tips att köpa leksaker tillverkade inom EU. Läs Toy´s R Us text här.

På BR:s hemsida står det faktiskt lite mer, bland annat att de inte stöder parfym i deras produkter. Men de förbjuder dem inte heller. De skriver även kort om konserveringsmedel (parabener bl a) samt ftalalter, varav viss information är felaktig. De hänvisar till sitt säkerhets- och kvalitetslexikon för mer information men den sidan är borttagen. Läs deras info här.

Och så har vi TopToys, ägarna. De menar att de följer EU:s lagar och har ett eget företag i HongKong som granskar deras produkter. På deras hemsida står det bland annat att de bara tillåter parfym om det är viktigt för produktens funktion, att de inte accepterar ftalater i sina leksaker, att de strikt begränsar formaldehyd och konserveringsmedel som kan framkalla allergi samt att de inte har klorin i sina produkter. Men de skriver också att de har kontakt med 700 olika fabriker i 30 länder och då det inte är deras egna kan de inte ha full insyn. Om bly, nickel eller specifikt parabener hittar jag inget.

Brio (som även äger Alga) har också sin tillverkning i Kina, om än i färre fabriker. De skriver mycket om att de har noga tester av säkerheten i leksaker. Men man ska vara detektiv för att hitta något om kemikalier på deras hemsida. I deras Säkerhet- och ansvarshäfte här står det att deras magneter sedan 2011 är utbytta för att minska förekomsten av nickel. De har heller ingen PVC-plast i sina leksaker. Lacket är 80% vattenbaserat, 20% cellulosabaserat. Det är ju bra! Men om deras färger hittar jag ingenting alls. Googlar jag så hittar jag följande info som de nu verkar ha tagit bort från sin hemsida. Där står det: Våra färger är vattenbaserade och har inte giftiga halter av farliga ämnen. Som luttrad detektiv läser jag "vi har farliga ämnen i våra produkter". Frågan är dock hur mycket ett barn kommer i kontakt med ämnena, skyddar lacket? Brio är i alla fall ett bättre val än leksaker i plast eller med elektronik.

Lego har en engelskspråkig hemsida med en Sustainability-report på 36 sidor. Man kan också välja språk och komma in på den svenska sidan. Tyvärr hittar jag inget om kemikalier men vet att de bland annat har föreläst på KemI. Om man googlar dem hittar man väldigt lite info, vilket brukar vara bra när det gäller kemikalier. Innehåller åtminstone inte PVC, Bisfenol eller ftalater, enligt info på nätet. Tråkigt att det ska vara så svårt att hitta information på en så stor aktörs hemsida.

Maileg har ingen info om hållbarhet eller kemikalier. Visserligen ett mindre företag men vänder sig till barn med sitt sortiment. Har mycket produkter i trä och tyg. Uselt med noll information.

Micki har mycket kort info om säkerhet och kemikalier, men testar sina produkter, enligt egen utsago med en XRF-analysator i Gemla, Sverige. I övrigt står det inget alls, tyvärr.

Egmont Kärnan kan inte heller visa upp någon information om kemikalier. Jag hittar några standardfraser om Reach och säkerhet bland annat, som avslutas med att "jag som konsument inte behöver oroa mig för säkerheten i deras produkter, de tar företaget hand om". Inte godkänt.

Barbie ägs av Mattel, en av världens största leksaksföretag. På Barbies hemsida hittar jag inget om kemikalier men på Mattel.com finns en 132-sidig Annual report från 2011. De första 10 sidorna är försäljning. Nej, jag orkar inte läsa den. I motsats till Lego dyker det upp högvis med info när jag söker på Barbie + kemikalier, bland annat tester som visar på höga blyhalter, ftalater och tennföreningar. Usch.

Disney´s amerikanska hemsida innehåller flera punkter gällande miljöarbete osv men mycket lite om kemikalier. Det enda jag läser är att de ska göra någon form av sammanställning av kemikalier under 2013? När jag söker på Disney och kemikalier kommer det upp rapporter om kadmium i smycken och ftalater i skor, men i övrigt är det betydligt mindre än Mattel. Synd att ett så stort företag ska ha så svårfunnen eller obefintlig information.

Fischer Price ägs av Mattel, så samma information som gäller Barbie, gäller här. Även detta företag kommer upp när jag googlar, bland annat i PVC-tester.

Summa summarum. Klädbranschen må vara smutsig men de verkar vara öppna för förändring och är medvetna om problemen med både kemikalier och miljöhantering. Leksaksindustrin, där 80% av produkterna tillverkas i Kina, dras med en oförklarlig omedvetenhet och verkar ligga minst 15 år efter. Hur kan det komma sig? Nog måste föräldrar vara lika medvetna om kemikalieförekomsten i leksaker som kläder?