Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 12 mars 2013

Kemikalieinspektionen arbetar på!

Den myndighet som har tillsyn över kemikalierna i vårt land har under de senaste åren mer än femdubblat sina kontroller ute hos företag. Sedan 2011 har de arbetat hårt med att föra fram olika förslag på förändring. Förra veckan lämnade de in en halvtidsrapport till regeringen.

Bland annat har de granskat leksaks- och elektronikföretagen.

- I våra kontroller har vi sett att i 10 procent av undersökta varor är halten av farliga kemikalier högre än vad som är tillåtet. Leksaker och hemelektronik tillhör de varugrupper där vi oftast hittar förbjudna halter av farliga kemikalier. Eftersom barn är mer sårbara än vuxna är det särskilt olyckligt. Våra inspektioner visar också att många företag inte har tillräcklig kunskap om de regler som gäller, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Handlingsplanen ska vara helt klar 2014 men redan nu sker ständig dialog med företag runt om i Sverige. Leksaks-, textil och kosmetikaföretag har i dialog med Kemikalieinspektionen satt mål som går längre än vad lagstiftningen kräver idag.

Läs mer på deras hemsida här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar