Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 8 juli 2013

Jordgubbar, citroner & vindruvor är inte så nyttiga som vi tror?!I Dagens nyheter rapporteras det om att allt färre livsmedel är fria från rester av bekämpningsmedel. De värsta är många frukter som vindruvor, citrusfrukter och jordgubbar.

Över 500 livsmedel testades och man fann rester av kemiska bekämpningsmedel i över hälften av de 77 000 prover man gjorde. Varorna som testades var sålda i EU, Island och Norge.

Ett bra alternativ är att försöka välja ekologiskt men åtminstone jag upplever att till de tre ovan nämnda bär & frukter, finns väldigt få ekologiska alternativ. Varken på ICA eller Coop har jag funnit ekologiska alternativ och att avstå från vindruvor är ganska enkelt men att vara utan jordgubbar under sommaren känns främmande. Vårt alternativ är att försöka odla så många som möjligt själv men vill man ha en halv liter per dag behövs det kring 6-8 pallkragar med endast jordgubbar. Inte helt lätt alla gånger. I Skåne finns endast en ekologisk jordgubbsodlare och det är på tok för lite.

Läs hela artikeln här:

http://www.dn.se/ekonomi/mer-kemikalier-i-vanliga-ravaror

Med detta inlägg tar jag lite sommarlov men är tillbaka i augusti. Var rädda om er & gör kloka, härliga val i sommar!

tisdag 2 juli 2013

Skillnad ekologisk och vanlig produkt

När man försöker undvika kemikalier i produkter hamnar man ofta hos det ekologiska sortimentet. Men hur bra är det egentligen och vad är skillnaden mot vanliga produkter?

Vi tar en snabb titt hos de vanligaste konsumtionsprodukterna!

LIVSMEDEL

För att få märka livsmedel som ekologiska krävs att de innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser och att alla steg i produktionen har varit kontrollerade av ekologiska kontrollorgan. För övriga 5 procent kan man ansöka hos Livsmedelsverket att få använda en konventionell ingrediens när det inte finns ekologisk ingrediens av jordbruksursprung i rätt mängd eller av rätt kvalitet.

Mejeriprodukter - Hos Hjordnära, Skånemejeriers ekologiska sortiment, hittar man följande information:

Mjölkgårdarna i Hjordnära driver sin produktion ekologiskt enligt KRAV:s regelverk. Detta innebär i korthet att:

- växtodlingen på gårdarna sker utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel
- odlingen gynnar den biologiska mångfalden, till exempel fler insekter och fåglar
- djurens ekologiska foderstat är baserad på bete och ensilage eller hö och är i huvudsak hemmaproducerad. Gödseln sprids tillbaka på åkrarna som en naturlig del av kretsloppet.
- alla djur hålls på bete under sommarhalvåret
- kalvarna får helmjölk i minst tolv veckor
- ingen regelbunden förebyggande medicinering sker och vi har en förlängd karenstid på mjölk och kött efter medicinsk behandling
- vi värnar om miljön så att man får ett energisnålt, kretsloppsbaserat och hållbart jordbruk
- produktionen kontrolleras regelbundet av en oberoende tredje part

Kött - På Livsmedelsverkets hemsida står det följande:
 
I den ekologiska odlingen ersätts konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel med andra åtgärder. Vissa hjälpmedel i produktionen, som betraktas som "naturliga", får användas, till exempel såpvatten och kalk.

Fodret är i huvudsak ekologiskt producerat på den egna gården.

Läkemedel för djur, till exempel antibiotika, används restriktivt. Om ett djur får läkemedel förlängs karenstiden innan djuret slaktas.

Det är också viktigt att djuren vistas utomhus och får utlopp för sitt naturliga beteende.

Genetiskt modifierade organismer får inte användas vid ekologisk produktion. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser och så kallade processhjälpmedel kan användas reglerat.

Frukt & Grönt - På Zarahs sida står följande intressanta fakta: Det finns flera viktiga skillnader mellan ekologisk och icke-ekologisk frukt. Vitaminerna kommer allra sist i frukt eller grönsakers mognadsprocesser. Det innebär att de råvaror som odlats i snabbare takt, automatiskt kommer att vara näringsfattigare.

Utöver detta, så kan man se skillnaden hos exempelvis tomater, där ekologiska tomater odlas i jorden medan de som är oekologiska odlas i tråg med gödel. Du känner skillnaden genom att lukta på tomaterna, då den som odlats i gödsel, också luktar därefter.

Det är vanligt att frukt som är oekologiskt odlad innehåller bekämpningsmedel eller ämnen som frukten eller grönsakerna behandlats med, detta både för ökad hållbarhet och för att minska skadedjurspåverkan. Självklart, så varierar detta beroende på ursprungsland och råvarans känslighet.


ÖVRIGT

Kläder - Vid odling av ekologisk bomull används organisk kompost, vilket innebär att nyttiga smådjur och insekter kan leva i jorden och hjälpa till att skapa bra jord & växtlighet. Ekologisk bomull får också växa till sig långsammare och bildar därför starkare och segare fibrer, vilket i sin tur skapar hållbarare textil. Ekologisk bomull vattnas med grundvatten och bereds med miljövänliga färger - den vanliga bomullen kräver hela 350 liter vatten och 1kg kemikalier för beredning av 1kg tyg.

De företag som säljer ekologiska kläder har gått samman i International Association of Natural Textile Industry, som har mycket hårda krav ställda på sig. Kläder märkta med Naturtextil (oberoende certifiering som GOTS) är inte bara i ekologisk bomull – utan hela kedjan är kontrollerad. Hela tillverkningsprocessen skall vara giftfri – utan tungmetaller, formaldehyd eller syntetiska hartser. Man måste använda klorfria blekningsmetoder. Tillgången på äkta ekologiska kläder är begränsad. Bara 1% av våra kläder är helt giftfria. Enligt H&M själva är de världens största inköpare av ekologisk bomull. Men tester gjorda av Greenpeace fann rester av flera farliga kemikalier.

Skönhetsprodukter - Den största skillnaden mellan vanliga skönhetsprodukter och ekologiska skönhetsprodukter är att i den senare är certifierad (av ex Ecocert, Soil Association eller Natrue) och använder förnyelsebara råvaror där den viktigaste är vegetabiliska oljor och fetter. I vanlig hudvård används mineralolja som utvinns ur den ändliga resursen råolja samt diverse syntetiska ingredienser. I ekologiska skönhetsprodukter är många ingredienserna ekologiskt odlade, d v s utan bekämpningsmedel.

Rengöringsartiklar - ekologiska sådana är utan fosfater, oljebaserade ämnen, klorin, syntetiska parfymer, färgämnen och parabener. De är även biologiskt nedbrytbara och miljövänliga.

Leksaker - När man letar på nätet ser man många olika betydelser och många företag kan ha produkter i ekologisk bomull som ytterhölje men som är stoppat med polyester. Min privata definition är giftfritt, utan farliga kemikalier, i material som inte totalt förstör miljön samt gärna packade/fairtrademärkta för en ännu högre medvetenhet.

Vill du veta mer om vad alla märkningar i butiken betyder, läs här!