Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 30 september 2013

Kemikalier i barnmaten!

De senaste åren har rön, forskning och avslöjande avlöst varandra när det kommer till barnmat, dess burkar och nappflaskor.

Många rapporter har handlat om Bisfenol A i nappflaskor/förbjöds 2010) och i locket på barnmatsburkar (förbjöds 2012). Trots förbuden visar en undersökning, beställd av EU-kommissionen 2012, att även om nappflaskorna inte får innehålla Bisfenol längre, bjöds det på många andra "bismaker". Flaskorna som läckte mest är av typen polypropylen och av de 277 testade flaskorna från EU-länder, Kanada och USA kom elva från Sverige. Sex av dessa läckte. Vissa flaskor i testet läckte ut så mycket som 31 olika kemikalier i mjölken/vällingen.

Men även själva maten kan innehålla tråkigheter.

Under 2011-2012 gjordes till exempel en omfattande undersökning av Livsmedelsverket. I undersökningen analyserades 40 sorters gröt och välling för barn från fyra månader till tre år. All risbaserad gröt och välling visade sig innehålla arsenik. I en del produkter fanns också bly och kadmium. Det påvisades ingen skillnad mellan konventionella och ekologiska produkter då de metaller som fanns i produkterna kommer från luft, vatten och jord d v s finns överallt.

"Barn som ofta äter produkter gjorda av ris kan på sikt få i sig halter som skulle kunna vara skadliga för hälsan. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att man alternerar med annan sorts gröt och välling".

Det hjälper tyvärr inte att laga hemlagad gröt, även vanliga spannmål, som till exempel havregryn, skrädmjöl och ris, kan innehålla skadliga ämnen. Det beror på att spannmål och ris generellt har lätt för att ta upp metaller ur jorden. Hemlagad gröt och välling innehåller heller inte lika mycket järn som industritillverkade produkter, vilket är en nackdel eftersom små barn kan ha svårt att få tillräckligt med järn.

Enligt Testfakta kan det räcka med tre portioner per dag innan gränsvärdet uppnåtts och barn kan ta skada. Risdrycker som mjölkallergiker ofta dricker, innehöll så mycket arsenik att livsmedelsverket nu avråder barn under sex år att överhuvudtaget dricka såna.

Vad kan man göra som förälder då?

- Man bör alternera mellan olika märken på marknaden och inte ge mer än tre portioner gröt/välling per dag.

- Laga gärna egen barnmat, här hittar du en bra länk. Det finns också bra böcker att låna på biblioteket/köpa.

- Köp ekologiskt. I synnerhet när det gäller de mest besprutade grönsakerna och frukterna: äpple, banan, vindruvor, persika, jordgubbar, spenat, potatis, cocktailtomater, gurka och selleri.

- Servera inte mat/dryck i eller på plast. Använd nappflaskor i rostfritt eller glas, servera maten på rostfritt eller porslin.

- Skippa mat i konservburkar, köp hellre tetrapack.

- Ha koll på fisken. Svensk fisk kan innehålla höga halter av dioxiner och kvicksilver, som tillhör två av världens farligaste ämnen.

tisdag 24 september 2013

Lite smånyheter på kemikaliefronten!

Inget gör mig gladare än när kemikalier uppmärksammas och medvetandegörs, genom TV, radio, föreläsningar, bloggar mm. Så här kommer ett litet urval av just sådana "uppmärksammanden".

Regeringen satsar

För att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och konsumentprodukter vill regeringen se över möjligheterna till olika ekonomiska styrmedel kring kemikalier. Särskilt fokus ska ligga på möjligheterna att införa en skatt på skadliga kemikalier, säger Lena Ek, miljöminister.
Regeringen föreslår också i den kommande budgeten ytterligare resurser för att minska exponeringen för farliga kemikalier i vardagen, med särskilt fokus på att skydda barnen.
 
- Regeringen satsar under sju år 205 miljoner kronor för en fortsatt satsning på handlingsplanen för en Giftfri vardag och vi höjer nu tempot för att fasa ut och substituera fler farliga kemikalier, fortsätter miljöminister Lena Ek.
 
Därför föreslår Regeringen, i den kommande budgetpropositionen, att 205 miljoner kronor fördelas med 25 miljoner kronor under år 2014 samt 30 miljoner kronor under åren 2015-2020.
 
Låter bra även om summan inte känns enorm?
 
Vetenskapens värld fortsätter att belysa miljöproblemen i världen
 
I detta avsnitt handlar det om klimatförändringar:
 
"I 25 år har forskarna varnat för klimatförändringar. Ändå fortsätter utsläppen av växthusgaser bara att öka. Varför tycks vi blunda inför det största hot mänskligheten ställts inför? Är det forskarna som inte vågat säga hur allvarligt läget är? Vetenskapens värld beger sig till Kina, där utsläppen växer som mest och undersöker hur det står till med vår egen klimatångest."
 
Se deras senaste avsnitt på SVT:se, eller repriserna idag kl.16.20 eller fredag 27/9 kl.23.10.
 
Författaren till "Den onda badankan" ger föreläsningar hela hösten
 
På hennes blogg här kan ni se alla datumen samt uppdatera er på det senaste!
 
Slår även ett slag för ABF som belyser Kemikalier i barns vardag här med föreläsning i Kungälv 9 oktober.
 
Sveriges Radio pratar om kemikalier
 
17 september sände SR ett program om kemikalier i barns vardag där de bland annat undersökte dammet hemma hos en barnfamilj. Se det här!

Sist, en liten lista från Kemikalieinspektionen

(från 2010, uppdaterad 2012). Ger ett litet perspektiv på "glömda, dolda" kemikalier som vi kanske inte tänker på i vardagen?

De 15 största (i antal ton) hälsofarliga och konsumenttillgängliga produkterna på svenska marknaden är:   
 
Drivmedel
 
Bränslen, andra
 
Cement, mur- och putsbruk, betong
 
Uppvärmningsmedel, eldningsolja
 
Golvbeläggningsmaterial, ej fogfria
 
Isoleringsmaterial, buller
 
Isoleringsmaterial, andra
 
pH-reglerande medel
 
Spackel
 
Processreglerande medel, andra
 
Tvättmedel
 
Diskmedel
 
Kylarvätska
 
Konserveringsmedel för livsmedel eller djurfoder
 
Fogningsmedel (fogmassa)

onsdag 18 september 2013

Barnkläder och olika miljömärkningar!

 
 
Trots att många köper begagnade barnkläder är marknaden för nya kläder fortfarande stor.  Klädföretag som exempelvis H&M, Lindex och KappAhl har ekologisk bomull i många av sina produkter. De svenska kedjorna ligger långt framme men ibland är det oklart hur infärgning och efterbearbetning går till. Och vid stickkontroller gjorda av Kemikalieinspektionen, hittas fortfarande farliga restämnen i de barnkläder som säljs i Sverige idag, även om det är sällan hos de stora företagen.
 
Därför tänkte jag att vi skulle titta på de vanligaste märkningarna av barnkläder, som EU Ecolabel, Öko-tex och GOTS. Är kläderna helt ekologiska och ofarliga när de certifierats?
 
Det är till exempel viktigt att hålla isär råvaran och tillverkningen av produkten. Det bästa är om råvaran är certifierad samt att beredningen också är kontrollerad. För ekologiskt odlad råvara är det viktigt att den är certifierad av tredje part, det räcker inte med att det står ”ekologisk” eller ”organic” på produkten.

Då börjar vi! 

 
 
 
EU Ecolabel

EU:s officiella miljömärkning, vars kriterier är gemensamma för alla länder inom EU. Blomman fungerar nästan på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Det begränsar utsläppen i luft och vatten från fabrikerna samt användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen. Förbud mot användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen om märkt ekologisk (organic). Det är förbjudet att använda (över ett visst gränsvärde) giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel och GMO. Liksom Svanen får det inte finnas några rester av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier i den färdiga produkten. Det ställs också krav på kvalitet så som tvättäkthet, krympning och slitage.
 
Märkningen finns bland annat på färg, textilier och barnskor. OM bomullen är ekologisk till minst 95% står ordet Organic bredvid EU Ecolabel. 
 
 
 
GOTS
 
GOTS är en certifiering för ekologiska textilier. GOTS är förkortningen av Global Organic Textile Standard. GOTS introducerades 2006 med syfte att försäkra konsumenten om en ekologisk textil. GOTS har 2 olika märkningar, den ena kräver minst 95% ekologiska fibrer, och den andra 70% av dessa. 

Certifieringen baseras på två huvudprinciper. Det krävs naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt EU-direktiv och det krävs kontroller under hela produktionskedjan av den ekologiska bomullen. Varje processteg måste uppfylla speciella kriterier. Har stränga regler för användande av kemikalier i odling och beredning samt även sociala krav. Det är förbjudet att använda, över ett visst gränsvärde, giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel. GMO är förbjudet.


 

Öko-tex/Oeko-tex

Öko-tex är en frivillig märkning av textilprodukter som visar att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. Eftersom man minimierar användandet av kemikalier vid tillverkningen av dessa produkter så kan man se det som en indirekt miljömärkning, även om råvarorna inte är ekologiskt framställda. Öko-tex 100 har något lägre krav än Öko-tex 1000.
 
Såväl tyg och tråd som knappar och dragkedjor kontrolleras noggrant. Innehåll av azo-färgämnen, cancerogena och allergena färgämnen, ftalater, formaldehyd, pesticider, tungmetaller, vissa klororganiska och tennorganiska föreningar, biologiskt aktiva produkter och flamskyddsmedel får inte överstiga internationellt antagna gränsvärden.

Det finns några olika klasser av Öko-tex, där kraven ställs lite olika beroende på hur produkten normalt används. Ju mer kontakt med huden, desto större krav. Runt 10 000 tillverkare i nästan 90 länder längs hela den textila kedjan deltar i Öko-Tex certifieringssystem som därmed är det mest kända och spridda varumärket i världen för textilier som provats med avseende på hälsofarliga ämnen.

Summa summarum:

Alla tre certifieringar garanterar att varje delmoment kontrolleras och att slutprodukten är ofarlig för hälsan.

- EU Ecolabel innebär inte att produkten innehåller ekologisk bomull OM det inte står Organic.

- GOTS innebär att produkten innehåller 70-95% ekologisk bomull. Exempel på klädföretag med GOTS-certifierade kläder: Maxomorra, Mini Rodini, Geggamoja, Katvig, Blingo, Sture & Lisa samt Duns.
 
- Öko-tex innebär inte att produkten innehåller ekologisk bomull. Exempel på klädföretag med Öko-texcertfierade kläder: Småfolk, Me & I och Ej Sikke Lej.

Klädföretag som inte nämner någon certifiering men som har ekologiskt sortiment: Villervalla, Polarn & Pyret.


Några sätt att säkra sig lite mer:

Köp begagnat, sparar på miljön och ditt barn riskerar mindre att exponeras för dåliga kemikalier. Många av de märken jag nämnt säljs till bra priser på Tradera, Blocket eller loppisar. Men var också vaksam på att äldre skor och regnkläder/stövlar kan inne hålla betydligt högre halter av PVC, bly mm, kolla därför dem extra noggrant och undvik om du misstänker sämre innehåll.

Köp kläder tillverkade inom EU. Många gånger är ekologiska plagg tillverkade i te x Turkiet. Tänk på att kläder från USA oftast kan vara flamskyddsbehandlade.

Ställ frågor när du handlar: Varifrån kommer bomullen i era plagg? Vad för sorts färger används i er textilproduktion? Används fluorerande ämnen i era ytterkläder?

Försök hitta mer hållbara material som bambu, lin, ull och hampa.

Tvätta alltid nya kläder innan användning.

Läs gärna mer på respektive certifieringsorgans hemsida eller en lättöverskådlig sammanfattning om alla märkningar på Medveten konsumtions hemsida.

tisdag 10 september 2013

TV-tips!

För er som missade det häromkvällen, kan jag varmt rekommendera att se "Dokument inifrån", från den 5 september. Det handlade om kemikalier, bebisars halter, kemikaliefabriken Du Pont i USA och inte minst hur det gick till när REACH (EU:s kemikalielagstiftning) togs fram och röstades igenom. Skakande, men bra! Följ länken http://www.svt.se/dokument-inifran/

tisdag 3 september 2013

Baby- & barnprodukter i den ekologiska världen!

Nu ska vi se. Först av allt, det finns inga rätt eller fel och den ekologiska djungeln är vid, djup och fylld med snåriga förklaringar. Det är också en stor skillnad på att välja en ekologisk produkt eller välja en produkt som inte påverkar miljön. En nytillverkad produkt påverkar alltid vår miljö, i tillverkning, transporter och försäljning. Med det sagt har jag hittat följande uppgifter och satt ihop en lista med bättre val för barn och bebisar!

Barnrummet

Ofta är man så upptagen av produkterna i rummet att man glömmer själva rummet! Men om ni renoverar rummet, tänk på att vädra ut minst en vecka innan bebisen/barnet sover där. Papperstapet är att föredra framför väggfärg (i synnerhet akrylfärger). Trägolv är bättre än heltäckningsmatta eller plastgolv. Hellre vattenbaserad lack eller grönsåpa golven av trä. Ha inte för mycket leksaker, elektronik eller textilier i barnrummet, ej ekologiska produkter utsöndrar flamskyddsmedel, ftalater mm. Tänk också på att minimera strålning från babymonitorer mm. Batteri är att föredra framför el. Lufta gärna en stund dagligen, generellt har vi sämre luft inomhus än utomhus.

Barnvagnen

Om man köper en konventionell, ny vagn, titta så att tyget inte är smutsavvisande/flamskyddsbehandlat. Det finns inte många ekologiska barnvagnar på marknaden men Naturkind är ett märke jag hittat och de finns hos Petit barnvagnar. Priserna ligger på 7500 kr, så ändå överkomligt. Vill man inte köpa en ny vagn rekommenderar jag er att köpa en som har några år på nacken, då har en del av kemikalierna försvunnit. Enligt Emma Granath har 70-80 talsvagnar med aluminiumchassi och plysch eller manchestertyg samt trä- eller korkbotten inte lika mycket gifter i sig. Intressant är också att begagnatmarknaden på barnvagnar sparar ca 11000 ton växthusgaser årligen. Och plånboken mår bättre!

Babyskydd/bilbarnstol

Enligt de senaste mätningarna från Kemikalieinspektionen, från juli, innehöll endast en av tolv barnstolar en förbjuden kemikalie, en ftalat. Den stoppades från försäljning. Alla barnstolarna testades för sju olika kemikaliegrupper, de vanligast förekommande. Någon ekologisk bilbarnstol har jag inte hittat och det har troligen med säkerhet att göra. Men tillverkarna av nya bilbarnstolar verkar ändå ligga långt framme i sin hantering. Att köpa begagnat rekommenderas endast om man till 100% vet att den inte utsatts för krock.

Sängen

En FSC-märkt säng är att föredra ur miljösynpunkt. En helt obehandlad säng fungerar så klart bäst ur kemikaliesynpunkt. Om den målats/ska målas ska färgerna vara giftfria, linolja ska vara ett bra alternativ. Om ni målar själv, tänk på att alltid vädra ut under en vecka innan bebisen sover i sängen.

Sängkläder och andra stoppade textiler

Generellt är problemet sällan skalet på täcket/madrassen/skötbädden/babynestet/bärselen/babysittern. Det finns många ekologiska bomullsskal. Problemet är stoppningen. Många består av skumgummi, polyester eller polyuretan (PU). Lite information att gå efter är:

- skumgummi brinner väldigt bra och är därför ofta preparerade med flamskyddsmedel. Trycker man på skumgummi far små partiklar ut och dessa ämnen är persistenta (ej nedbrytbara).

- PU är plast och innehåller isocyanater som kan läcka ut från produkter. Dessa kan orsaka astma. Men på marknaden finns öko-texcertifierad PU. Det finns också polyuretanlaminerad polyester som är fri från BPA, bly och PVC. Det finns alltså ok PU och farlig PU. Regnkläder av PU är ändå ett bättre alternativ än regnkläder gjorda av PVC (som läcker ftalater) eller Gore-texbehandlade kläder. En ren djungel, tyvärr.

- Polyester är också plast men består av stabila polymerers och risken att det läcker ut kemikalier är mycket liten. Jag har inte hittat några objektiva belägg för att polyester i sig är farligt. Dock brinner det lätt och avger då giftiga gaser. Därför är det rimligt att det kan vara flamskyddsbehandlat. Det är heller inte nedbrytbart i naturen men kan återvinnas å andra sidan.

Som så ofta när det blir svårt och diffust väljer jag en helt ekologisk produkt istället. Då behöver man inte bli kemiingenjör utan får en bra produkt utan besvär.

När det kommer till madrasser och vissa sängtillbehör är Grön interiör återförsäljare av Prolanas sortiment. Tycker man att det blir för dyrt med en ekologisk madrass kan man satsa på en ekologisk bäddmadrass, då har barnet inte direktkontakt med den sämre madrassen. Grön interiör har även täcken och kuddar men som en läsare påpekade, de är betydligt dyrare än Minimundus, som har ett stort ekologiskt utbud av bl a sängkläder. Vad man väljer är personligt men stoppningen i Minimundus produkter är Öko-texcertifierade d v s kontrollerad för kemiska tillsatser, så bör vara ofarliga (men inte kemikaliefria).


En av Grön Interiörs madrasser.
Stoppning av ekologisk ull, bomull, hampa och bambu är alltså att föredra. Hos Sonjas textilateljé och Möbelsitsen (finns i Lund, säljer inte via webben) finns stoppning per meter eller hekto. Så ett lättare alternativ är kanske att köpa/sy ett fodral själv och sen välja en bra stoppning. Notera dock att vissa är överkänsliga mot ull.

Plastad frotté bör vara helt PVC-fri. Ekologiska alternativ hittas hos Minimundus.

När det kommer till påslakan, lakan och filtar börjar det finnas ett allmänt utbud. Åhléns, Sebra, Gripsholm, Af Swedala m fl har alla ekologiska bäddset.

Gosedjur/snuttefiltar

Även här är det skillnader, många gosedjur i polyester är t ex märkta med "All new materials", vilket minskar risken för gamla kemikalier. En viktig sak att veta handlar om flamskyddsmedel. Bl a USA och England är väldigt glada i flamskyddsmedel så undvik deras gosedjur. Jag har även läst på ex Teddykompaniets produkter att de är brandsäkra, dock inte vad de impregnerats med. Jag föredrar därför den ekologiska versionen då bebisar och barn ofta har gosedjur och snuttar nära kropp och ansikte. Flera av butikerna jag tipsat om innan (Rekolek, Ekokul, Ekoleko) har trevliga utbud av ekologiska gosedjur med bra stoppning samt fina snuttar. Om du väljer ull får du dessutom en naturligt mindre brandfarlig produkt.
 
 
Gris från Ekoleko
 
Leksaker
 
Det är ännu en djungel. Generellt ska man tänka på det här:
 
- undvik mjuka plaster och plaster som luktar, som badankor, Barbie mm. De värsta ftalaterna (mjukgör plast) förbjöds 2007 i babyleksaker men finns kvar i leksaker för barn över tre år till exempel. Använd näsan, bokstavligen! Sist slängde jag själv en ringklocka i plast samt en badring som stank. Vill ni ändå använda sakerna, vädra ordentligt tills de inte luktar mer! Ingen garanti att allt är borta, men det känns ändå lite bättre. En vän i leksaksbranschen påpekade också att uppblåsbara badleksaker inte omfattas av Leksaksdirektivet utan anses vara en säkerhetsprodukt, därför finns inte samma restriktioner för ftalater mm.
 
- leksaker från Europa är oftast bättre ur kemikaliesynpunkt än leksaker tillverkade utanför EU. Alla leksaker du köper ska givetvis vara CE-märkta.
 
- träleksaker har generellt färre kemikalier men de kan vara lackerade eller impregnerade. Och färgerna har betydelse, gärna vattenbaserade och definitivt ska de inte gå att skava av. När det kommer till träleksaker finns en uppsjö av ekologiska alternativ. Men tyvärr sällan i de vanliga butikerna. Se tips ovan.
 
- elektronikleksaker kan innehålla för höga halter av bl a bly och flamskyddsmedel. Tänk på att barnen aldrig får pilla sönder elektronikprylar. Noteras bör också att mobil och Ipad avsöndrar många tråkigheter, inte minst när man använder dem. Kan man begränsa tiden för barnen och/eller stänga av sina elektronikprodukter när de inte används är det bra.
 
- många barnprodukter har tillsatt parfym i sig, även här kommer man långt med sitt luktsinne. Barnsaker ska inte behöva parfymeras!
 
- glöm inte att hobby- & pysselsaker också ska vara av bra kvalitet. Jag har handlat mycket hobbygrejor genom åren men få, om någon, är märkta med ftalatfri osv. Många stickers stinker plast, pärlplattor frigör organiska föreningar när man stryker dem, tuschpennor kan vara lösningsbaserade osv. Välj klokt och prova göra egen lera eller slajm. Använd luktsinnet och var en krävande kund.
 
- tvätta eller diska alla leksaker innan användning.

 
Franck & Fischer är ett märke som har mer och mer ekologiskta produkter. Finns bl a hos Ekokul. Bomullen är ekologisk, dock är stoppningen tyvärr av polyester.
 
Mat & dryck
 
Att välja ekologisk mat är självklart för många. Det har funnits ekologisk barnmat på marknaden länge, ekologisk välling från Otto blir vanligare, ekologisk mjölkersättning från Hipp eller Holle finns. Däremot är förekomsten av serveringskärl/nappflaskor i bra material svårare att hitta i vanliga affärer. Men flera ekologiska webbutiker har bra sortiment av glasnappflaskor/flaskor i rostfritt stål, barnset av naturliga växtfiber osv. Se länkar ovan eller googla er fram till andra butiker med bra sortiment. Tyvärr förvaras mycket mat i plast idag, te x små yoghurtar & Risifrutti. All plast med siffrorna 3,6 och 7 bör undvikas. Och värm aldrig mat i plast eller förvara varm mat i plast, då utsöndras tråkigheter. I locken på barnmatsburkar har det tidigare förekommit Bisfenol vilket regeringen nu förbjudit, men vad ersättningen är gjord av, ja, det är en annan fråga.
 
Blöjor
 
Tygblöjor är mer miljövänligt än engångsblöjor men båda finns i ekologiska alternativ. Dock tvistas det lite hur bra de håller tätt. Här gäller personligt val! Ekologiska engångsblöjor: Naty (finns endast på Green matmarknad), Beaming baby, Attitude & Huggies är några märken att välja på. En ekologisk engångsblöja sägs brytas ner på 4 år, gentemot 400 år för en konventionell. För er som vill testa tygblöjor har jag bl a hittat Imse Vimse, men googla tygblöjor för all information och försäljning.
Beco things har barnset av naturliga växtfibrer. Säljs bl a hos Little bloom.

Glasflaskor med skyddande silikonhölje, hos bl a Rekolek.

Bitring/napp/badleksaker

Jag säger bara, byt till oblekt naturgummi! Då minskas risken för ftalater och PVC.
Naturgumminapp


Kläder

Är nog den enklaste delen? Köp ekologiskt eller begagnat, tvätta alltid. Använd inte sköljmedel. Testa gärna tvättnötter och den bästa fläckborttagaren mot bajsfläckar heter galltvål!

Hygienartiklar

Välj rena, ekologiska, kallpressade oljor eller ekologiska märken som Estelle & Thild. Garanterat fria från tråkigheter.

Mamma

Jag avslutar med en så viktig sak som mamman. Nu när bebisen/barnet har en bra start, glöm inte dig själv. Som nybliven mamma är djungeln svår även här. Ett par produkter att tänka på är:

- ekologiska bindor
- ekologiska amningsinlägg i ull (värmer & absorberar bra)
- naturlig bröstvårtssalva Purelan. Ren lanolin, utan tillsatser. Inte ekologisk. I boken "Handla rätt..." påpekas det att lanolin kan ge mamman allergi och rekommenderar istället bröstmjölk eller ekologiskt kokosfett utan smak och protein.
- Bisfenolfria behållare till bröstmjölk som ska frysas
- Ät bra, färga inte håret, använd få och ekologiska hygienprodukter, väl tvättade kläder mm under och efter graviditeten, det mesta av kemikalierna kommer från dig, till din bebis, via amning och moderkaka.

Sist men inte minst, väljer ni ekologiskt, se till att produkten är märkt med ex GOTS eller Krav, att en producent skriver "ekologisk" räcker inte då inget organ kontrollerat det, enligt min mening. Öko-tex innebär att saken är testad för kemiska substanser och innehåller en ofarlig mängd för brukaren, inte att den är ekologisk.

Jag tror att jag fått med allt men är lite osäker efter fyra timmars detektivarbete/inlägg. Har jag missat något, tveka inte att höra av er! Och läs gärna Den onda badankan och Handla rätt för en giftfri barndom, där kan ni fördjupa er och få svar på ännu fler frågor!


måndag 2 september 2013

Kemikalier i hudnära plagg samt ekologiska babybutiker!

Kemikalieinspektionen lät i juni undersöka 110 kroppsnära plagg från 29 butiker för att se vad de innehöll i kemikalieväg. Resultatet var till viss del nedslående. De letade bl a efter azofärgämnen, vissa ftalater, nonylfenol och nonylfenoletoxilat.

Några T-shirtar innehöll ftalater som inte får finnas i höga halter i leksaker och barnavårdsprodukter.

Över 30% av plaggen innehöll nonylfenoletoxilat, dock inte kläderna från de största kedjorna i Sverige.

Två scarves och en T-shirt innehöll förbjudna halter av azofärgämnen. Företagen som sålt dessa har kontaktas och har stoppat försäljningen av sina produkter.

Om man inte har råd att köpa ekologiskt, köp gärna begagnat som tvättats ett par gånger. Eller tvätta dina nyinköpta kläder ett par gånger innan användning. Det räddar inte vattenorganismer men vi slipper ha det på oss åtminstone!

Och så fortsätter jag min jakt på ekologiska babyting men kan tipsa om fem barn/babybutiker som håller ett bra ekologiskt nätsortiment: Minimundus (här köpte jag täcken, kudden, påslakan mm till bra priser), Ekokul & Ekoleko, bra utbud hos båda när det gäller leksaker mm, Rekostart - för färdiga ekologiska kit, samt Otto, ekologisk barnmat & välling som bl a har utkörning i vissa områden bl a Stockholm. De som startade det har gedigna bakgrunder inom livsmedelsbranschen & tyckte inte det var ok att barnmaten var äldre än bebisen, fullt förståeligt!