Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 24 september 2013

Lite smånyheter på kemikaliefronten!

Inget gör mig gladare än när kemikalier uppmärksammas och medvetandegörs, genom TV, radio, föreläsningar, bloggar mm. Så här kommer ett litet urval av just sådana "uppmärksammanden".

Regeringen satsar

För att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och konsumentprodukter vill regeringen se över möjligheterna till olika ekonomiska styrmedel kring kemikalier. Särskilt fokus ska ligga på möjligheterna att införa en skatt på skadliga kemikalier, säger Lena Ek, miljöminister.
Regeringen föreslår också i den kommande budgeten ytterligare resurser för att minska exponeringen för farliga kemikalier i vardagen, med särskilt fokus på att skydda barnen.
 
- Regeringen satsar under sju år 205 miljoner kronor för en fortsatt satsning på handlingsplanen för en Giftfri vardag och vi höjer nu tempot för att fasa ut och substituera fler farliga kemikalier, fortsätter miljöminister Lena Ek.
 
Därför föreslår Regeringen, i den kommande budgetpropositionen, att 205 miljoner kronor fördelas med 25 miljoner kronor under år 2014 samt 30 miljoner kronor under åren 2015-2020.
 
Låter bra även om summan inte känns enorm?
 
Vetenskapens värld fortsätter att belysa miljöproblemen i världen
 
I detta avsnitt handlar det om klimatförändringar:
 
"I 25 år har forskarna varnat för klimatförändringar. Ändå fortsätter utsläppen av växthusgaser bara att öka. Varför tycks vi blunda inför det största hot mänskligheten ställts inför? Är det forskarna som inte vågat säga hur allvarligt läget är? Vetenskapens värld beger sig till Kina, där utsläppen växer som mest och undersöker hur det står till med vår egen klimatångest."
 
Se deras senaste avsnitt på SVT:se, eller repriserna idag kl.16.20 eller fredag 27/9 kl.23.10.
 
Författaren till "Den onda badankan" ger föreläsningar hela hösten
 
På hennes blogg här kan ni se alla datumen samt uppdatera er på det senaste!
 
Slår även ett slag för ABF som belyser Kemikalier i barns vardag här med föreläsning i Kungälv 9 oktober.
 
Sveriges Radio pratar om kemikalier
 
17 september sände SR ett program om kemikalier i barns vardag där de bland annat undersökte dammet hemma hos en barnfamilj. Se det här!

Sist, en liten lista från Kemikalieinspektionen

(från 2010, uppdaterad 2012). Ger ett litet perspektiv på "glömda, dolda" kemikalier som vi kanske inte tänker på i vardagen?

De 15 största (i antal ton) hälsofarliga och konsumenttillgängliga produkterna på svenska marknaden är:   
 
Drivmedel
 
Bränslen, andra
 
Cement, mur- och putsbruk, betong
 
Uppvärmningsmedel, eldningsolja
 
Golvbeläggningsmaterial, ej fogfria
 
Isoleringsmaterial, buller
 
Isoleringsmaterial, andra
 
pH-reglerande medel
 
Spackel
 
Processreglerande medel, andra
 
Tvättmedel
 
Diskmedel
 
Kylarvätska
 
Konserveringsmedel för livsmedel eller djurfoder
 
Fogningsmedel (fogmassa)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar