Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 april 2014

Ekobyggportalen, kemikalier och byggmaterial

I dagens hus hittar man fullt av tråkiga kemikalier, i isolering, fönster, väggfärger, golvmaterial, lim, fogmassor, träskyddsmedel, spånplattor osv. Kemikalier som vi sedan tar upp via huden eller andas in. Vem har inte hört om eternit, asbest eller radon? Men det finns mycket annat som kan skada.

Några exempel är formaldehyd (i spånplattor) mjukgörare från plastmattor, konserveringsmedel och biocider från färger och fogmassor samt flamskyddsmedel och lösningsmedel. En annan produkt är de vattenbaserade plastfärgerna. Nu låter ju vattenbaserad ofarlig men när färgen väl torkat kvarstår en plastyta som avger olika kemikalier under längre tid. Tyvärr är dessa oftast miljömärkta vilket gör att folk tror att de är ofarliga.

För att istället välja hälsosammare material finns en uppsjö av tips och information om allt som rör hus, renoveringar & olika produkter. Läs mer här och här!

söndag 13 april 2014

En favorit i repris: Kemikalieindustrins jättar!

Denna text har jag lagt ut redan innan men den tål att upprepas. Hur ser kemikalieindustrin ut egentligen?

Den är faktiskt enormt snabbväxande, inte minst i Asien. Kemikalieindustrin är idag den största ekonomin med 10 % av den totala världsekonomin.

Kemikalieindustrin har även en enorm lobbyverksamhet, minst i klass med de ökända cigarettföretagens. Industrin sitter inne med enorma summor pengar, vilket är ett oerhört effektivt maktvapen. När REACH (EU:s kemikalielagstiftning) skulle läggas fram satte kemikalielobbyn igång en massiv kampanj.

CEFIC, den europeiska kemiindustrins bransch- och lobbyorganisation, gick i spetsen, med seminarier, workshops, möten, frukostar, luncher, middagar, brev, mail, telefonsamtal, fabriksbesök och pressreleaser, berättar Inger Schörling, medlem i Europaparlamentet. På möten satt lobbyister på första bänk och hånlog mot sina motståndare. De skrattade, kommenterade högt, lämnade salen under pågående möte - all härskarteknik som fanns att tillgå. CEFIC skrämde folk med massarbetslöshet, ekonominedgång, de förespråkade en frivillig övergång till mindre farliga kemikalier, de nedvärderade underlaget till lagförslaget och forskningen som varnade för kemikaliers hälsohot och så vidare. Inger Schörling benämndes som en av de "Svenska häxorna" av tysk press, ett av kemiindustrins största tillberkningsländer.

När REACH väl genomfördes hade de fått igenom många försvagningar. Den värsta av alla var att försiktighetsprincipen inte skulle tillämpas.

Kemiindustrin slipper därmed bevisa att en kemikalie är farlig innan den släpps på marknaden. Det åligger istället fortfarande forskare och myndigheter, vilket kräver år av undersökningar och hög bevisbörda. Idag finns endast 150 av 100 000 ämnen på REACH:S lista över farliga kemikalier. Och det tillkommer ett drygt 50-tal/år.

Idag är kemikalieindustrin den största ekonomin med 10 % av den totala världsekonomin. Ett par jättar dominerar, även om Asien är på stark frammarsch. Lite fakta om några av de största företagen idag följer här.

USA:

Dow Chemical: Finns i 175 länder och har över 50 000 anställda. Omsättning 2011 var 59 miljarder dollar. Deras motto är: "Att lidelsefullt förnya det som är väsentligt för mänskliga framsteg genom att erbjuda hållbara lösningar till våra kunder". Tillverkar jordbrukskemikalier, olika plaster och kemikalier. Dow Chemical var leverantör av napalm till USA:s krigföring under Vietnamkriget och låg också bakom det avlövningsmedel som kallas Agent orange, som orsakade enorma skador inte minst på ofödda barn när gravida kvinnor fick i sig det. Företaget producerade även bekämpningsmedlet 1,2-Dibromo-3-kloropropan, som orsakar sterilitet.

Du Pont: Världens största kemikalieföretag 2011 med 70 000 anställda och en omsättning på 39 miljarder dollar. DuPont är världens mest framgångsrika företag inom syntetiska material och har bland annat utvecklat produkterna/varumärkena lycra, spandex, teflon, kevlar, neopren, freon och nylon (polyamid). Befolkningen nära deras fabrik är svårt sjuka och det uppdagades att de, sedan 60-talet, släppt ut kemiska ämnen i dricksvattnet. Detta ledde till en stor rättegång där de dömdes till skadestånd på 350 miljoner dollar, vilket motsvarade 10% av deras nettovinst det året.

ExxonMobil: Världens största petroleumtillverkare med 82 000 anställda och en omsättning 2011 på 486 miljarder dollar. Är mest känd för det stora oljeutsläppet i Alaska 1989 där 35.000 ton olja läckte ut och hundratusentals sjöfåglar och andra arter dog. För att reparera samtliga skador krävs nästan 5 miljarder euro, men i de rättsliga instanserna har skadeståndet sänkts till 2,5 miljarder dollar, vilket ExxonMobil drog in i vinst på två dagar. I Kamerun har flera floder och vattendrag har förorenats och människor drabbats av hälsoproblem då gas utvunnits av bolaget ExxonMobil.

Great Lake Chemicals: USA:s största tillverkare av bromerande flamskyddsmedel. Idag ingår Great Lake chemicals i Chemtura corporation som har 4500 anställda och en omsättning på 3 miljarder dollar 2011. Från början ingick flamskyddsmedel i blyad bensin men när den förbjöds var de tvungna att komma på ett nytt användningsområde. Först lanserades det som bekämpningsmedel men totalförbjöds snabbt efter att ha förgiftat grundvattnet i flera delstater. Då lanserade man det som flamskyddsmedel istället. Trots att de första hälsolarmen kom redan på 70-talet är de bromerande flamskyddsmedlen en av de kemikaler som är vanligast förekommande i damm, blod och bröstmjölk. Ett fåtal är förbjudna medan drygt 70 stycken fortfarande är tillåtna.

Europa:

Bayer: Ett tyskt kemiföretag med huvudsaklig inriktning på läkemedel och trädgårdskemikalier. Antal anställda 110 000 och omsättningen 2006 var 27 miljarder euro. Tillverkade senapsgas under 2:a världskriget, som gav brännskador och cancer. Förlorade sina utländska fabriker efter 2:a världskrigets slut. Bayers största framgång är Aspirin och Heroin men de har också blivit mycket kända för sitt stora engangemang inom elit- och breddidrott. Företaget sponsrar Bundesliga-laget Bayer Leverkusen som från början var företagets eget lag.

BASF: En tysk kemikoncern med 104 000 anställda och en omsättning på 51 miljarder euro 2009. Ett av världens ledande tillverkare av färgmedel. Bland färger man tagit fram märks bland annat azofärgämnen som är mycket vanliga i livsmedel och starkt allergiframkallande. Fyra av de värsta förbjöds av Sverige men blev tillåtna igen när vi gick med i EU, vilket starkt kritiserats. Företaget har de senaste åren expanderat i USA och Asien och har gått från kassettband och läkemedel till att fokusera på ren kemikalietillverkning.

Akzo Nobel: Finns i mer än 80 länder och har 55 000 anställda. Omsättningen 2010 var på 14,6 miljarder euro. Tillverkar färg, bland annat under varumärkena Nordsjö och International samt kemikalier, bland annat salter, till exempel JOZO Salt konsumentsalt och råvaror till annan kemisk industri. 2011 skedde två olyckor i Sverige som resulterade i att 46 ton av ämnet etylenoxid (färglös gas som är giftigt och cancerframkallande) rann ut i en fjord och i havet.  De bötlades med 500 000 svenska kronor för oaktsamhet.

INEOS: Har 15 500 anställda och en omsättning 40 miljarder dollar. Tillverkar bland annat klor samt är Europas största PVC-producent. Enligt dem är PVC klimatsmart och de flesta svenska hem har något från Ineos, oftast i rören under diskbänken, i något av golven, i fönsterprofilen eller i kablarna.

Shell: Företaget består av ett antal dotterbolag inom petroleum, naturgas och petrokemisk industri, med ett stort intresse för olika energialternativ. Det är världens näst största petroleumbolag efter ExxonMobil. Har 97 000 anställda och en omsättning 2011 på 470 miljarder dollar.  1996 väckte flera människorättsgrupper åtal mot Shell, ställda till svars för brott mot mänskliga rättigheter i Nigeria. Anklagelserna innefattade summariska avrättningar, brott mot mänskligheten och tortyr. Under 2009 gick Shell med på att betala 15,5 miljoner dollar i en juridisk uppgörelse. Shell har inte accepterat något ansvar över anklagelserna mot dem eller den grova miljöförstöring de bidrar till i Nigeria. Svenska Shell såldes 2010 och är mest känt för sina bensinstationer. Shells svenska raffinaderi ligger i Göteborg, en anläggning som raffinerar cirka 4 miljoner ton råolja per år till gasol, bensin och etanol.

BP: Är världens tredje största petroleumbolag efter ExxonMobil och Shell. Antalet anställda uppgår till 80 000 och omsättningen 2011 var 386 miljarder sollar. 2010 drabbades BP av en stor olycka då en av bolagets inhyrda oljeplattformar exploderade och sjönk i Mexikanska golfen vilket resulterade i ett oljeutsläppet på 65.000 ton. I december samma år stämde den amerikanska staten BP och fyra andra företag för den katastrofala oljeläckan. Tyvärr kandiderar den inte ens på en tio-i-topp-lista över de värsta oljeutsläppen i världen.

Asien:

Mitsubishi Chemicals: Ett japanskt företag 54000 anställda och en omsättning på 270 miljarder dollar. Ingår i Mitsubishi-koncernen.

Formosa Plastics : Okänt antal anställda men enligt en osäker källa är omsättningen är 870 miljarder dollar. Tillverkar plast, främst PVC och är den största tillverkaren av PVC efter Shin-Etsu Chemical. Har även fabriker i bland annat USA. Företaget har orsakat stor skada då deras fabriker exploderat ett flertal gånger och anställda dött samt att de dumpat sitt giftiga material i bland annat Kambodja, där tre städers invånare dog kort efter giftutsläppet. Företaget är högrankad på en lista över de värsta miljöförstörande företagen i världen. På grund av sin internationella status (de flesta länder, däribland Sverige, erkänner inte landets regim) deltar inte Taiwan i några internationella miljööverenskommelser.

Detta var ett mycket litet axplock bland de kemikalieföretag vi har i världen. Bara i Europa finns över 30 000 kemikaliebaserade företag. Har kemikalierna kommit för att stanna? Definitivt. Kan vi människor påverka? Ja, genom bland annat olika frivilligorganisationer och protestlistor. MEN vi bör vara medvetna om att ett så enkelt val som våra pensionsfonder troligen stödjer flertalet av dessa företag. Jag hittade bland annat Formosa både hos till exempel Swedbank och Handelsbanken...

Ett visst mått av uppgivenhet slår en.

torsdag 10 april 2014

Flamskyddsmedel, var finns det, vad gör det och är det farligt?

Flamskyddsmedel är en grupp av kemikalier som man tillsätter i brandfarliga produkter för att göra materialet svårantändligt. Du finner dem till exempel i:

- textilier
- plaster
- värmeisolering i byggnader
- elektronikprodukter som exempelvis mobiltelefoner och datorer
- kretskort
- skummadrasser (de från 80-talet är värst)
- produkter av polyester
- skyddskläder
- gummikablar
- fordonsinredningar i tåg, flyg, bilar mm
- möbler (stoppning mm)
- de finns även i mat då de spridit sig i miljön, bland annat hav och sjöar. Fisk, kött- & mjölkprodukter har i undersökningar haft mätbara halter och fisk nämns som en av de värsta produkterna när det kommer till bromerande flamskyddsmedel.


Flamskyddsmedel ska ge skydd under produktens hela livslängd, därför bryts det inte ner utan är beständigt. Dock släpper det från produkten och sprids, via luftburna partiklar, ut i miljön, i ditt hem osv.

Det finns flera 100 olika flamskyddsmedel som till exempel metallföreningar, fosfor- och kväveföreningar samt organiska. Det finns idag ingen helhetsbild över vilka flamskyddsmedel som används, eller i vilka varor de finns.

De man pratar mest om är de bromerande flamskyddsmedlen som alla innehåller grundämnet Brom. De utgör drygt 20% den svenska marknaden. Det finns ungefär 70 stycken varav tiotalet används frekvent. Bland dessa kan nämnas PBDE (polybromerade difenyletrar), HBCD(hexabromcyklododekan), TBBPA (tetrabrombisfenol A) samt PBB (polybromerade bifenyler).

De bromerande flamskyddsmedlen är organiska och fettlösliga vilket gör att människor och djur tar upp dem i kroppen. Eftersom de har många likheter med PCB, anses de särskilt allvarliga. De kan,  enligt forskarna, öka risken för skador hos ofödda barn, de har kopplats ihop med sämre inlärningsförmåga, sköldkörtelstörningar, beteendestörningar, negativ påverkan på nervsystemets utveckling samt ge hormonstörande effekter och cancer.

Åke Bergman, professor inom kemikalier har forskat i frågan sedan 1980-talet, då man hittade bromerande flamskyddsmedel i fisk i Halland. Han menar att vi vet mycket lite om flera av de flamskyddsmedel som används frekvent och även de som ersätter de förbjudna.  Han, tillsammans med 140 andra forskare från 22 länder, har uppmanat till stor försiktighet med bromerade och klorerade flamskyddsmedel.

– Det tråkiga är att när man väl har lyckats få bort ett skadligt ämne så hoppar industrin bara vidare till nästa med samma egenskaper, säger Åke. I praktiken gör industrin bara små justeringar av ämnen som alla har lika negativa egenskaper.

Det är inte heller fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna med bränder, vilket är tillverkarnas skäl till att de används. Många menar att om man istället minskat förekomsten av brandfarliga material i hemmet, hade man uppnått samma säkerhet vid brand.

En norsk undersökning testade både barn och vuxna under åren 1977-1999. Forskarna hittade då åtta olika bromerade flamskyddsmedel i blodet. Halterna av bromerande ämnen i bröstmjölken steg också drastiskt och fördubblades vart femte år. Hos barn var halterna av flamskyddsmedel upp till 3,5 gånger högre i åldern 0 - 4 år än hos de vuxna. Hos kvinnor över 25 års ålder var halterna väsentligt lägre, vilket tyder på en överföring under graviditet samt amning.

Efter undersökningen ville den svenska regeringen förbjuda alla bromerande flamskyddsmedel men det gick inte igenom. Men efter att vissa flamskyddsmedel fasats ut samt  att elektronikindustrin i Sverige frivilligt avvecklat ett visst flamskyddsmedel (PBDE) i sina produkter har halterna i te x bröstmjölk sjunkit och är nu nere på 10% av när de låg som högst.

- I USA där industrin inte vidtagit några åtgärder alls kan halterna i människor vara 50 - 100 gånger högre, säger Åke Bergman. Där används även flamskyddsmedel i till exempel amningskuddar och barnvagnar. Befolkningen där har väsentligt högre halter i sig än i Europa.

Bromerande flamskyddsmedel finns idag över hela vårt jordklot, från isbjörnarna på Arktis till bröstmjölken, vårt blod och dammråttorna under sängen. Det går inte att undvika flamskyddsmedel men för att minska exponeringen kan du:

- Dammsuga och våttorka golven ofta.
- Välja ekologiska produkter.
- Köp produkter från affärer som har uttalat att de inte har varken bromerade eller klorerade flamskyddsmedel i produkterna som Ikea och deras madrasserna till exempel.
- Fråga i affärerna vilket flamskyddsmedel de använder.
- Vädra ut när du köper ny elektronik.
- Sortera bland barnens gosedjur & ha inte elektronik i deras rum.
- Undvik produkter av polyester.
- Ät inte fet fisk för ofta.

I maj 2013 kom 160 stater överens om att fasa ut HBCD och den fördes upp på Reach:s kandidatlista. Dock valde EU att ha fortsatt användning av HBCD i isoleringsmaterial, vilket resulterade i ett femårligt undantag på vissa villkor. Detta trots att HBCD klassificerats som en ”särskilt farlig kemikalie” som ska fasas ut till 2015, om inte någon producent begär tillstånd om undantag innan april 2014, vilket hittills inte skett.

Summa summarum, skadan är redan skedd och vi har alla idag dessa ämnen i vår kropp. Det är svårt att påvisa om en försiktig konsument gör någon skillnad, men hellre försiktig än förlorad?

onsdag 2 april 2014

Obesprutat.com & Makt, plast, gift & våra barn!

Jag välkomnar en ny bok till samlingen av kritiska röster om kemikalier. Denna gång i form av f d generaldirektören för Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg. Hon har under fem år skrivit en bok där hon gör upp med politikernas naivitet, kemiindustrins mörkläggning och om de skadliga ämnen som – för att använda hennes egna ord – dag och natt marinerar våra kroppar. Under tiden som hon arbetade för KemI belades hon med munkavel men nu är hon redo för boksläpp.

I boken framkommer till exempel att barn är utsatta för kemikaliepåverkan i mycket högre grad än vuxna, genom kroppsvikt, genom att de suger på saker och kryper på golvet. Men all riskbedömning är utformade med utgångspunkt på vuxna. Boken innehåller också en massa råd och checklistor. Läs den gärna, boken är lättläst, intressant och i ett format så att man kan ha den i handväskan.

Jag har även hittat en systerblogg på Obesprutat.com och då jag tycker mycket av informationen är bra information, rekommenderar jag ett besök där. Givetvis kommer många ämnen, som även jag skrivit om, upp, men ju fler perspektiv och röster, desto bättre!