Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 2 april 2014

Obesprutat.com & Makt, plast, gift & våra barn!

Jag välkomnar en ny bok till samlingen av kritiska röster om kemikalier. Denna gång i form av f d generaldirektören för Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg. Hon har under fem år skrivit en bok där hon gör upp med politikernas naivitet, kemiindustrins mörkläggning och om de skadliga ämnen som – för att använda hennes egna ord – dag och natt marinerar våra kroppar. Under tiden som hon arbetade för KemI belades hon med munkavel men nu är hon redo för boksläpp.

I boken framkommer till exempel att barn är utsatta för kemikaliepåverkan i mycket högre grad än vuxna, genom kroppsvikt, genom att de suger på saker och kryper på golvet. Men all riskbedömning är utformade med utgångspunkt på vuxna. Boken innehåller också en massa råd och checklistor. Läs den gärna, boken är lättläst, intressant och i ett format så att man kan ha den i handväskan.

Jag har även hittat en systerblogg på Obesprutat.com och då jag tycker mycket av informationen är bra information, rekommenderar jag ett besök där. Givetvis kommer många ämnen, som även jag skrivit om, upp, men ju fler perspektiv och röster, desto bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar