Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 21 december 2015

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!


                  

Just nu är det glest mellan inläggen här, vilket tyvärr beror på ren tidsbrist. Mitt intresse är fortfarande stort och jag finns i olika grupper på Facebook men min tid räcker just nu inte till för research och långa inlägg. Med två barn hemma (i princip på heltid) har hösten gått i ett. I januari börjar jag att arbeta heltid och jag kan inte lova att tiden räcker till att skriva då heller. Vi får se helt enkelt. Men jag fortsätter att svara på frågor och hoppas återkomma med något spännande snart!

Jag önskar i er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År, 2016! Med förhoppning om en striktare lagstiftning som skyddar oss människor bättre och kemikalieföretagens intressen lite mindre! ;)

Ha en lugn julledighet och tänk på att avkoppling och utvalt umgänge är bästa återhämtningen i vårt, ibland, hektiska samhälle.

GOD JUL!