Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 20 oktober 2015

Kemikalienätverket Skåne!

För drygt en månad sedan träffades Naturskyddsföreningens Kemikalienätverk på initiativ av bl a Ylva Grudd. Vi var drygt 15 personer som kom till mötet, folk som var läkare, forskare, aktiva i Naturskyddsföreningen, kemister m fl. Och så jag! :)
 
Vi enades om att bilda ett skånskt Kemikalienätverk och håller just nu på att sätta ramarna för hur det ska se ut. För er som vill engagera er/träffa likasinnade kommer här en inbjudan till nästa träff! Väl mött!