Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 29 april 2013

Fisk - nyttigt eller full med gifter?Många idag äter fisk ett par gånger i veckan, både för att det är gott, men även för att det är nyttigt. Men när man börjar läsa om allt extra fisk innehåller, kvicksilver, dioxiner mm så blir bilden lite annorlunda.

På Livsmedelsverkets hemsida står det så här:

Fisk och skaldjur är rikt på vitaminer, mineraler och omega 3-fett. Därför är det bra att äta fisk och skaldjur ofta, gärna 2-3 gånger i veckan.
Det är också bra att välja olika sorters fisk, för både hälsans och miljöns skull.

Varför är fisk nyttigt? 

Fisk och skaldjur innehåller mycket D-vitamin, jod och selen. Det är ämnen som många svenskar i dag får för lite av. Fet fisk, som lax, sill och makrill, innehåller också de särskilda omega-3-fetterna DHA och EPA, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Barn behöver omega-3-fett bland annat för att hjärnan och synen ska utvecklas normalt.

Därför är det bra för både vuxna och barn att äta 2-3 portioner fisk eller skaldjur i veckan och att välja olika sorter, både mager och fet fisk. En portion motsvarar 100-150 gram fisk. I dag äter bara en av tre svenskar fisk minst två gånger i veckan.

Fisk och miljö

Vår konsumtion av fisk påverkar miljön på olika sätt. Livsmedelsverket har därför gjort en miljöanalys av kostråden om fisk. Den visar att det är hållbart att äta fisk 2-3 gånger i veckan, men att det är viktigt att välja fisk som påverkar miljön så lite som möjligt.

Fisk som är miljömärkt kommer från starka bestånd och är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt. Därför är det bra att välja miljömärkt fisk. Ett annat sätt att minska påverkan på miljön är att välja olika sorters fisk. Då sprids belastningen på många arter i stället för på några få. Läs mer under rubriken Miljösmarta matval på länken till höger.

Miljöföroreningar i fisk

En del fisksorter kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som dioxiner, PCB:er och kvicksilver. Det är sorter som de flesta äter sällan, men som kan vara vanliga vid fritidsfiske. Man kan minska risken att få i sig skadliga ämnen genom att äta olika sorters fisk, och inte bara några få sorter. Vissa grupper är mer känsliga för miljöföroreningar – det gäller barn och kvinnor i barnafödande ålder. Därför finns särskilda råd för dem, se nedan.

Dioxin och PCB finns främst i fet fisk som strömming/sill från Östersjön, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern. Sådan fisk, förutom strömming, finns sällan i vanliga affärer. Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller fångad i Atlanten eller Stilla havet. Om du vill veta mer - titta på Livsmedelsverkets film "All fisk är inte nyttig", länk till höger på denna sida.

Kvicksilver kan finnas i abborre, gädda, gös och lake och i stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den som säljs färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver.

Barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande

För både barn och vuxna är det bra att äta fisk 2-3 gånger i veckan, och att välja olika sorter. Däremot rekommenderas barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än 2-3 gånger per år. Det gäller strömming, vildfångad (inte odlad) lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern. Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten. När man är gravid eller ammar förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken, vilket kan påverka barnets utveckling.

Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar bör även vara försiktiga med fisk som kan innehålla kvicksilver. Kvicksilver lagras i kroppen under några månaders tid och förs över till barnet via moderkakan och bröstmjölken. Därför bör man inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom under graviditet och amning. Det gäller abborre, gädda, gös och lake och stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art än den tonfisk som säljs färsk och innehåller inte höga halter kvicksilver. 

Om du fiskar själv eller ofta äter egenfångad fisk

Abborre, gädda, gös och lake kan innehålla höga halter kvicksilver, men halten varierar mycket beroende på var fisken är fångad. Länsstyrelsen och kommunen har uppgifter om kvicksilverhalten i olika sjöar. Om du äter dessa fiskar oftare än en gång per vecka kan du få i dig kvicksilvermängder som på sikt kan skada din hälsa. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk.

Strömming/sill från Östersjön, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern, sik från Vänern och röding från Vättern kan innehålla höga halter dioxin och PCB. Vuxna som äter dessa fiskar oftare än en gång per vecka kan få i sig för mycket dioxin och PCB som på sikt kan skada hälsan. Därför är det bra att variera med andra sorters fisk. För kvinnor i barnafödande ålder och barn finns särskilda råd, se ovan.


Hm, just nu smakar det inte fina fisken om man säger så...

onsdag 24 april 2013

Ftalater stoppar elektroniska varor i Danmark!

Från 2015 kommer Danmark att förbjuda syra olika ftalater i samtliga produkter på den danska marknaden. Detta medför till exempel att det blir svårt att köpa datorer, då dessa innehåller ftalater.

Läs mer här!

tisdag 16 april 2013

Kemikalieinspektionen fortsätter testa leksaker, smycken mm!

Under det gångna året har KemI gjort löpande stickprover och bl a funnit följande:

KemI köpte 29 smycken och analyserade dem. Sju stycken innehöll halter av kadmium och nickel som överskred gränsvärdena i lagstiftningen. Tre avgav för mycket nickel och fyra innehöll för mycket kadmium. Tolv smycken innehöll dessutom mer bly än det kommande gränsvärdet tillåter (träder i kraft 9 okt 2013) men de är i dagsläget lagliga att sälja.

KemI köpte också in och analyserade elva leksaker. Sex av dessa var elektriska leksaker och av dessa innehöll fyra stycken för mycket bly enligt RoHS-direktivet. Resterande fem leksaker var plastleksaker. Två av dem innehöll förbjudna ftalater.

När 63 elektroniska produkter kontrollerades under 2012 fann man att 11 av dem innehöll för höga halter bly. En produkt innehöll för hög halt av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE.

KemI har även föreslagit i en rapport till regeringen, en ändring i den europeiska fibermärkesförordningen (1007/2011) som ett steg på vägen att minska riskerna med farliga kemikalier i textilier.

- Det finns idag ingen enhetlig EU-lagstiftning som täcker farliga kemikalier i textilier, trots att textilier är en bred kategori där konsumenter, direkt eller indirekt, exponeras för de kemikalier som ingår i dem, säger Agneta Falk Filipsson på Kemikalieinspektionen.

Textilproduktionen idag är lång, komplex och global, därför är överskådligheten svår. Inom textilindustrin används idag flera frivilliga märkningar som är avsedda att begränsa kemikalieinnehållet i textilier men för att få en mer enhetlig hantering av kemikalier i textilier krävs en reglering på EU-nivå.

onsdag 10 april 2013

EU-parlamentet vägleder mot hormonstörande ämnen!

Äntligen verkar det börja röra på sig!

Den 14 mars röstade Europaparlamentet igenom ett förslag för att öka människors skydd mot hormonstörande ämnen.

-Parlamentet kräver nu att EU-kommissionen senast i juni 2015 lägger fram förslag om att förbjuda eller begränsa användningen av hormonstörande ämnen i människors vardag, säger Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) på socialdemokraternas hemsida.

Dessutom beslutas att hormonstörande ämnen inte har något tröskelvärde d v s att även en minimal mängd innebär fara, om inte tillverkaren kan bevisa annat.

Läs mer här och här!

onsdag 3 april 2013

Allt fler kemikalier i mat!

Naturskyddsföreningen skriver den 20 mars om den senaste rapporten från EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som tar upp rester av bekämpningsmedel i livsmedel inom EU.

Bland annat noteras det att det har tagits mer än 77 000 prover från cirka 500 olika livsmedel. Tyvärr är färre och färre livsmedel fria från bekämpningsmedel. Ett tydligt exempel på detta är vindruvor som besprutas med bekämpningsmedel som är cancerogena och reproduktions- eller hormonstörande.

Rapporten visar även på att många värden är över tillåten mängd bekämpningsmedelsrester och att nästan 60 procent av proverna hade mätbara halter av fler än ett bekämpningsmedel.

Läs en större sammanfattning av rapporten här!

Och köp ekologiskt för att minska exponeringen för dig och dina närmsta.