Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 3 april 2013

Allt fler kemikalier i mat!

Naturskyddsföreningen skriver den 20 mars om den senaste rapporten från EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som tar upp rester av bekämpningsmedel i livsmedel inom EU.

Bland annat noteras det att det har tagits mer än 77 000 prover från cirka 500 olika livsmedel. Tyvärr är färre och färre livsmedel fria från bekämpningsmedel. Ett tydligt exempel på detta är vindruvor som besprutas med bekämpningsmedel som är cancerogena och reproduktions- eller hormonstörande.

Rapporten visar även på att många värden är över tillåten mängd bekämpningsmedelsrester och att nästan 60 procent av proverna hade mätbara halter av fler än ett bekämpningsmedel.

Läs en större sammanfattning av rapporten här!

Och köp ekologiskt för att minska exponeringen för dig och dina närmsta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar