Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 10 april 2013

EU-parlamentet vägleder mot hormonstörande ämnen!

Äntligen verkar det börja röra på sig!

Den 14 mars röstade Europaparlamentet igenom ett förslag för att öka människors skydd mot hormonstörande ämnen.

-Parlamentet kräver nu att EU-kommissionen senast i juni 2015 lägger fram förslag om att förbjuda eller begränsa användningen av hormonstörande ämnen i människors vardag, säger Europaparlamentariker Åsa Westlund (S) på socialdemokraternas hemsida.

Dessutom beslutas att hormonstörande ämnen inte har något tröskelvärde d v s att även en minimal mängd innebär fara, om inte tillverkaren kan bevisa annat.

Läs mer här och här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar