Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 20 augusti 2013

Babysaker & Karolinska institutet

Jag har fått en förfrågan av Elin angående ekologiska babysaker och kommer göra ett eller flera inlägg här i bloggen, det är en ytterst viktig del av våra barns liv. I exemplet nämns babynest som har ekologiskt bomullstyg runt om men är fyllt med polyestervadd. En sammansättning som är vanligt förekommande, i bebismadrasser, skötbordsmadrasser och leksaker. Jag lovar att återkomma i denna fråga!

En mycket intressant länk att läsa under tiden är Karolinska institutets test om kemikalier i vardagen och hur bebisarna påverkas, redan i magen. Hur kvinnors moderkakor försämras, pojkars testiklar och spermier skadas och flickor kommer allt tidigare i puberteten. Läs hela artikeln här.

onsdag 14 augusti 2013

Andra gifter i kroppen hos rika människor än hos fattiga!

 Bild från NN – norden.org


Den 6 augusti publicerade Dagens Industri en intressant artikel som handlar vilka sorts gifter vi människor bär på i kroppen. Den visade att fattiga och rika människor har olika högsta halter av gifter i kroppen. Fattiga människor, som rökte mer och åt mer konservburkar, hade högre förekomster av bisfenol, kadmium och bly.

Medan det hos rika människor förekom mest av kvicksilver, arsenik, cesium och tallium, som kommer från fisk, skaldjur och viltkött. Man hittade också högre halter oxybenzone som kommer från solkräm.

Summa summarum - ät inte konserver, rök inte, ät mindre skaldjur och viltkött samt använd ekologisk solkräm, så har du garderat dig så gott det går.

Tilläggas bör att Cesium föll över Sverige i samband med Tjernobylkatastrofen och därför finns förhöjda halter i naturen och således hos vilda djur, fisk och bär.

Och så en liten extra sak, för ingen har väl missat nyheten om testerna av bananer? Analysen gäller nio olika sorters bananer och det hittades rester i skalet på sju av dem och även i fruktköttet på fem av de,. Märken som testades var Chiquita, Dole, Favorita, Bajella och Cabana. I de ekologiska bananerna hittades inga rester.

Det mest anmärkningsvärda är Livsmedelsverket som menar att det är under EU:s gränsvärden och att barn kan äta upp till fyra bananer per dag, utan att det är farligt..! Om man som förälder tycker det är ok att barnen får i sig en massa bekämpningsmedel ja!

Tilläggas bör att de ekologiska bananerna var helt slut på ICA idag. Bra!

Se gärna filmerna Bananas och Big boys gone bananas  för ett intressant och lite större perspektiv!lördag 3 augusti 2013

Glada nyheter!

Att börja hösten med lite glädjande nyheter känns bra! Här kommer ett par i korthet:

- Kemikalieinspektionen har under juli månad sammanställt analyser efter att ha testat 12 bilbarnstolar för kemikalier. De kemikalier som testades var bromerade flamskyddsmedel, azofärgämnen, perfluorerade ämnen (PFOS/PFOA), ftalater, bly, formaldehyd och tennorganiska ämnen. Glädjande nog innehöll resultaten endast en kemikalie, en ftalat DEHP. Detta uppmättes i armstödet till ett babyskydd men har inte närkontakt med barnet. Leverantören valde, efter information från KemI, att plocka bort funktionen & har säljstoppat varan. Läs hela artikeln här.

- Ytterligare sex ämnen har förts upp på EU:s kandidatlista: kadmium, kadmiumoxid, dipentylftalat (DPP), 4-nonylfenoletoxilat, ammonium pentadekafluoroktanat och pentadekafluoroktansyra/perfluoroktansyra (PFOA).

(Kandidatförteckningen är en del av den Europeiska kemikalieförordningen Reach. Den innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. Ämnena brukar på engelska benämnas ”Substances of Very High Concern” och förkortas SVHC. När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om det.)/text från KemI

- Men det bästa till sist! Och det är Greenpeace som levererar nyheten att
Kina World Trade Organization (WTO) har infört två nya säkerhetsstandarder, vilket innebär kraftiga restriktioner för användningen av ftalater i leksaker. Standarderna liknar dem som gäller inom EU vilket är goda nyheter för barn och föräldrar över hela världen!

Ett sämre sätt att börja hösten på kan man ju hitta.