Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 27 mars 2014

Ny kontroll av perfluorerade ämnen i dricksvatten!

Efter de alarmerande nyheterna om att det finns höga halter av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i flera vattentäkter i Sverige har Livsmedelsverket nu tagit fram ett åtgärdspaket. Det består av följande delar:

1. Om dricksvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAA per liter vatten uppmanas dricksvattenproducenterna att snarast vidta åtgärder för att sänka halten i dricksvattnet. Detta gäller även hushåll som har egen brunn.
 
2. Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAA per liter vatten bör kvinnor som planerar bli gravida, är gravida eller ammar, samt spädbarn som får modersmjölksersättning, undvika att dricka vattnet, eller äta mat som tillagats med vattnet, tills halterna har sänkts. Gränserna är satta för att skydda foster och spädbarn, eftersom de är mest känsliga.

3. Den 1 april ska samtliga kommuner ha rapporterat sina resultat till Livsmedelverket. 

Det har hittills hittats perfluorerade alkylsyror i dricksvattnet i Kallinge (Ronneby), Uppsala, Botkyrka och Bredared (Borås). På dessa orter har de förorenade dricksvattentäkterna stängts.  

Man tror att förgiftningen beror på det brandskum som använts på brandövningsplatser från 1980-talet fram till 2000-talet.

Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord säger sig vara väldigt bekymrad. Han klassar detta som ett värre larm än bekämpningsmedel i maten, i klass med dioxin.

Höga halter av perfluorerade alkylsyror kan ge leverskador, påverka immunförsvaret, fettmetabolismen och reproduktionsförmågan.
  
Det finns idag inga lagstadgade gränsvärden för perfluorerade ämnen (PFAA) i dricksvatten.
 

måndag 24 mars 2014

Äntligen ett kemikalieuppror!

Det slår en att ju fler som är pålästa, desto större konsumentmakt kan man utöva, göra sina röster hörda och hoppas på förändring. Därför startade jag denna bloggen bland annat. Men det slår också en att vissa kemikalier, som bevisats farliga redan på 90-talet, fortfarande tillverkas, finns i många varor och sprids i våra hem. Det går helt enkelt för långsamt.

Därför tycker jag om när handlingskraftiga människor sätter igång lite "jävlar anamma-projekt" & här nedan kommer ett!

På bloggen "Kemikalier i barns vardag" skriver forskarna Linda & Malin så här:

"Det får vara nog. Nu är det dags att vi faktiskt gör våra röster hörda. Vi vill inte utsättas för alla dessa kemikalier utan att själva kunna bestämma över det eller ej. Vi vill kräva en starkare lagstiftning och en giftfri miljö för inte bara våra barn utan alla barn.

Vi har startat ett kemikalieuppror! Vi vill visa politiker att det är många som vill att lagstiftningen skärps och att barnen (och alla andra) skyddas. Namninsamlingen Kemikalieupproret har startats!"

Strålande idé och givetvis har jag skrivit under! Gör det du med! Och dela gärna på Facebook, Twitter mm. Ju fler desto bättre!

Länken hittar du här:

www.skrivunder.com/kemikalieupproret

torsdag 13 mars 2014

Kemikalieinspektionen fortsätter fokusera på barn!

I januari meddelade Kemikalieinspektionen att de fortsätter fokusera på de mål som sattes upp för ett år sedan i Handlingsplan för en giftfri vardag. Man har listat de tre viktigaste punkterna och mycket handlar om våra barn:

  1. Farliga ämnen i varor är ett växande problem.
  2. Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre.
  3. Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier
Bland annat har man sett att 12% av hemelektronikvarorna och 15% av leksakerna inte uppfyller gällande lagstiftning, trots få regler.

Man har också hittat dricksvattentäkter i några svenska kommuner som är förorenade av högfluorerade ämnen. Kommunerna ska nu undersöka hur illa det är.

Kemikalieinspektionen har också föreslagit en speciell kemikalieskatt samt bett Miljöstyrningsrådet skriva en rapport ”Giftfri förskola – Leka, äta, sova”. som kommer att ligga till grund för riktlinjer som förskolor kan använda sig av. Det för att kunna ställa miljökrav vid upphandling av exempelvis sovutrustning och leksaker.

För att kunna läsa hela deras rapport, följ länken här!

måndag 3 mars 2014

Bin & humlor - massdöd, vad orsakar det?

Olika studier har undersökt varför bin och humlor minskar. Man har hittat orsaker som för hård avling, olika kvalstersjukdomar, antibiotikaresistens, för få ytor med mångfald av pollineringsvänliga blommor då jordbruket odlar för ensidigt mm. Men man har även diskuterat bekämpningsmedel och då främst neonikotinoider som bekämpar insekter. Det har funnits sedan början av 90-talet men EU har nu förbjudit preparatet i två år och vill titta på vilken medlet orsakar.

I en studie utsatte man, under två veckor, humlor med en låg dos av bekämpningsmedel. De kolonier som utsatts för låga eller höga doser bekämpningsmedel ökade 8-12% mindre i vikt än de som inte utsatts för bekämpningsmedel. Man fann också att antalet drottningar var många gånger lägre i de kolonier som utsatts för bekämpningsmedel, endast 2.0 och 1.4 i medel per koloni mot 13.72 i kontroll-kolonierna. Följderna blir allvarliga för humlorna eftersom det endast är drottningarna som övervintrar och startar upp nya kolonier året därpå.

En annan studie, från 2012, har nu visat att bin, som utsatts för låga doser av bekämpningsmedel, dels lättare fick sjukdomar, dels tappade förmågan att orientera sig och löpte mellan två till tre gånger större risk att dö medan de var utanför bikupan, jämfört med kontrollbin som inte utsatts för giftet. Forskarna tror att det hänger samman med att preparaten är framtagna för att angripa insekters nervsystem. Med hjälp av studien räknade de ut att bisamhällen inte kunde hållas vid liv, efter det större bortfallet av antal bin.

Under vintern 2012-2013 dog 23% av alla bisamhällen i Sverige. En naturlig vinterdöd för bin är drygt 5%.

Bidöden kan ge allvarliga konsekvenser för Europas livsmedelsproduktion, eftersom de flesta grödor och växter pollineras av bin. Drygt 76 % av livsmedelsproduktionen och 84 % av växtarterna inom EU är beroende av bin.  Bin pollinerar dessutom de flesta typer av djurfoder, och utan dem skulle bönderna behöva utfordra sina djur med mycket dyrare foder, som spannmål.

Under de senaste åren har antalet bin i Europa minskat med drygt 10 % varje år, enligt en studie från EU:s livsmedelsmyndighet (Efsa). I vissa europeiska regioner är dödligheten hela 80 procent.

Luxemburg, Italien och Storbritannien har alla haft mellan 30 och 50 procents bidödlighet på senare år.

Vi får hoppas på en snar förändring!