Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 3 mars 2014

Bin & humlor - massdöd, vad orsakar det?

Olika studier har undersökt varför bin och humlor minskar. Man har hittat orsaker som för hård avling, olika kvalstersjukdomar, antibiotikaresistens, för få ytor med mångfald av pollineringsvänliga blommor då jordbruket odlar för ensidigt mm. Men man har även diskuterat bekämpningsmedel och då främst neonikotinoider som bekämpar insekter. Det har funnits sedan början av 90-talet men EU har nu förbjudit preparatet i två år och vill titta på vilken medlet orsakar.

I en studie utsatte man, under två veckor, humlor med en låg dos av bekämpningsmedel. De kolonier som utsatts för låga eller höga doser bekämpningsmedel ökade 8-12% mindre i vikt än de som inte utsatts för bekämpningsmedel. Man fann också att antalet drottningar var många gånger lägre i de kolonier som utsatts för bekämpningsmedel, endast 2.0 och 1.4 i medel per koloni mot 13.72 i kontroll-kolonierna. Följderna blir allvarliga för humlorna eftersom det endast är drottningarna som övervintrar och startar upp nya kolonier året därpå.

En annan studie, från 2012, har nu visat att bin, som utsatts för låga doser av bekämpningsmedel, dels lättare fick sjukdomar, dels tappade förmågan att orientera sig och löpte mellan två till tre gånger större risk att dö medan de var utanför bikupan, jämfört med kontrollbin som inte utsatts för giftet. Forskarna tror att det hänger samman med att preparaten är framtagna för att angripa insekters nervsystem. Med hjälp av studien räknade de ut att bisamhällen inte kunde hållas vid liv, efter det större bortfallet av antal bin.

Under vintern 2012-2013 dog 23% av alla bisamhällen i Sverige. En naturlig vinterdöd för bin är drygt 5%.

Bidöden kan ge allvarliga konsekvenser för Europas livsmedelsproduktion, eftersom de flesta grödor och växter pollineras av bin. Drygt 76 % av livsmedelsproduktionen och 84 % av växtarterna inom EU är beroende av bin.  Bin pollinerar dessutom de flesta typer av djurfoder, och utan dem skulle bönderna behöva utfordra sina djur med mycket dyrare foder, som spannmål.

Under de senaste åren har antalet bin i Europa minskat med drygt 10 % varje år, enligt en studie från EU:s livsmedelsmyndighet (Efsa). I vissa europeiska regioner är dödligheten hela 80 procent.

Luxemburg, Italien och Storbritannien har alla haft mellan 30 och 50 procents bidödlighet på senare år.

Vi får hoppas på en snar förändring!

1 kommentar:

  1. Hej! Jag skulle vilja veta mer om dig som skriver denna blog, vill du dela m,ed dig om mer info om vem du är Fru Lindberg?

    SvaraRadera