Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 13 mars 2014

Kemikalieinspektionen fortsätter fokusera på barn!

I januari meddelade Kemikalieinspektionen att de fortsätter fokusera på de mål som sattes upp för ett år sedan i Handlingsplan för en giftfri vardag. Man har listat de tre viktigaste punkterna och mycket handlar om våra barn:

  1. Farliga ämnen i varor är ett växande problem.
  2. Våra livsmedel och dricksvattnet behöver skyddas bättre.
  3. Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier
Bland annat har man sett att 12% av hemelektronikvarorna och 15% av leksakerna inte uppfyller gällande lagstiftning, trots få regler.

Man har också hittat dricksvattentäkter i några svenska kommuner som är förorenade av högfluorerade ämnen. Kommunerna ska nu undersöka hur illa det är.

Kemikalieinspektionen har också föreslagit en speciell kemikalieskatt samt bett Miljöstyrningsrådet skriva en rapport ”Giftfri förskola – Leka, äta, sova”. som kommer att ligga till grund för riktlinjer som förskolor kan använda sig av. Det för att kunna ställa miljökrav vid upphandling av exempelvis sovutrustning och leksaker.

För att kunna läsa hela deras rapport, följ länken här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar