Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 27 mars 2014

Ny kontroll av perfluorerade ämnen i dricksvatten!

Efter de alarmerande nyheterna om att det finns höga halter av perfluorerade alkylsyror (PFAA) i flera vattentäkter i Sverige har Livsmedelsverket nu tagit fram ett åtgärdspaket. Det består av följande delar:

1. Om dricksvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAA per liter vatten uppmanas dricksvattenproducenterna att snarast vidta åtgärder för att sänka halten i dricksvattnet. Detta gäller även hushåll som har egen brunn.
 
2. Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAA per liter vatten bör kvinnor som planerar bli gravida, är gravida eller ammar, samt spädbarn som får modersmjölksersättning, undvika att dricka vattnet, eller äta mat som tillagats med vattnet, tills halterna har sänkts. Gränserna är satta för att skydda foster och spädbarn, eftersom de är mest känsliga.

3. Den 1 april ska samtliga kommuner ha rapporterat sina resultat till Livsmedelverket. 

Det har hittills hittats perfluorerade alkylsyror i dricksvattnet i Kallinge (Ronneby), Uppsala, Botkyrka och Bredared (Borås). På dessa orter har de förorenade dricksvattentäkterna stängts.  

Man tror att förgiftningen beror på det brandskum som använts på brandövningsplatser från 1980-talet fram till 2000-talet.

Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord säger sig vara väldigt bekymrad. Han klassar detta som ett värre larm än bekämpningsmedel i maten, i klass med dioxin.

Höga halter av perfluorerade alkylsyror kan ge leverskador, påverka immunförsvaret, fettmetabolismen och reproduktionsförmågan.
  
Det finns idag inga lagstadgade gränsvärden för perfluorerade ämnen (PFAA) i dricksvatten.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar