Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 12 mars 2013

Fenoler

Fenol eller karbolsyra, C6H5OH, är en kemisk förening bestående av en bensenring med en hydroxigrupp vid en av kolatomerna. Fenol är starkt frätande och mycket giftig. Fenol kan lämna ifrån sig en vätejon från hydroxigruppen, och är därmed en svag syra.

Fenol används bland annat för att tillverka bakelit, en av de första plasterna.
Medicinskt används ämnet för att lindra klåda och för balsamering av lik. Det förekommer även i whiskey. Fenol används också i solskyddsmedel för att absorbera UV-ljus eller i högre koncentrationer för peeling.

Men fenoler finns även i lim, färg och konserveringsmedel. Fenoler efterliknar östrogen och skapar obalans i hormonsystemet om din kropp exponeras för det, i värsta fall med infertilitet som följd.

Kroppens goda bakterier får dessutom problem att överleva påverkan från kemikalier och detta leder i sin tur till olika hälsoproblem. Det kan även bidra till sjuka-hus-syndromet, som myntades av WHO för 20 år sedan. SBS yttrar sig bl a som torra slemhinnor, retningar i öron-näsa-hals, hudproblem, huvudvärk, urinvägsinfektioner, yrsel och andra allergiska symtom.

Under Andra världskriget användes Fenoler som injicering till fångar, som dog under fruktansvärda plågor.

Bisfenol oxh Nonyfenol är en av de mest kända fenolerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar