Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 12 mars 2013

G-star raw försöker lura konsumenterna!

Greenpeace ångar på med sina aktioner mot klädindustrin och denna gång handlar det om G-Star.

I juni skrev Greenpeace att G-Star försökte lura sina konsumenter att de gått med på att göra en detox i klädproduktionen. Problemet var att de inte hade gått med på att uppfylla samma krav som Greenpeace ställt på de sex klädproducenter som redan antagit detoxutmaningen. När Greenpeace hade gått ut med en rapport som avslöjade G-Star Raw med att deras kläder tillverkas med hjälp av kemikaliegruppen nonylfenoletoxylater, gick de ut och sa att de också vill avgifta sin klädproduktion till 2020.

Trots det hade under flera månader vägrat att prata med Greenpeace kontor i Holland och lösa vad som återstår för att de ska offentligt förbinda sig att avgifta klädproduktionen fullt ut.

Ämnet ovan är nu ett av de som Echa fört upp på kandidatlistan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar