Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 17 mars 2013

Lite tips på var man kan agera!

Många är idag upprörda över hur oskyddade vi och våra familjer är mot kemikalier eller hur lite vi kan göra för miljön. Därför tänkte jag att det var på sin plats att tipsa om några föreningar man kan gå med i/Facebooksidor man kan stötta/läsa!

Förutom de traditionella som verkar för oss och djuren; WWF, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Kemikalieinspektionen osv finns det många andra initiativ du kan följa.

På Facebook kan du leta upp följande:

Alla ovan nämnda utom Kemikalieinspektionen. De övriga uppdaterar kontinuerligt med massa intressant information, listor att skriva under osv. Dessutom finns det mindre, men ack så viktiga, aktörer att läsa/stötta, både på FB och på hemsidor:

Effekt - en tidning om klimat och miljö
Radikalisera klimatpolitiken.nu
Föräldravrålet - föräldrar som har fått nog!
CSR i praktiken
Kemikalienätverket (gå med via Naturskyddsföreningen)
Nu gör vi kemikalieuppror

En start till ett bättre samhälle, helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar