Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 17 mars 2013

Märkningar av skönhetsprodukter!

Många tror att bara för att man väljer ekologiskt är man hemma och säker från kemikalierna. Tyvärr stämmer inte det. Idag tänkte jag att vi går igenom de allra vanligaste Eco-certifieringarna av skönhetsprodukter. Ni kommer då att inse att många ställer krav på 95% naturligt ursprung vilket lämnar utrymme för 5% syntetiska ämnen. Hos Bodyshops ekologiska serie finns till exempel Glycerin, parfym och silikon med.

Men nu börjar vi:

Cosmebio är en fransk organisation som startades 2003. Produkterna får inte testas på djur och märkningen finns i två varianter:

BIO:
 1. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller ha naturligt ursprung.
 2. Minst 10 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.
 3. Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.
ECO:
 1. Minst 95% av ingredienserna ska vara naturliga eller av naturligt ursprung.
 2. Minst 5% av ingredienserna ska vara ekologiska, eller kommer från ekologiska odlingar.
 3. Max 5% av ingredienserna får lov att vara syntetiska.

Ecocert är ett franskt certifieringsorgan grundat 1991. Det är det största certifieringsorganet i Europa och USA och gör inspektioner i över 80 länder. De kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion samt förpackning, främst i matindustrin, men även inom kosmetika.

För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT krävs det unger detsamma som ovan nämnda. Innehållet ska bestå av minst 95 % naturliga ingredienser, minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Högst 5% av innehållet får vara syntetiskt. En del gröna skönhetsföretag väljer att inte certifiera enligt ECOCERT eftersom de anser att certifieringen är för snäll.

NaTrue är ett fristående europeiskt certifieringsorgan med mål att skapa en internationell standard. NaTrue arbetar för att öka medvetenheten om värdet av naturliga ingredienser för konsumenten och miljön.
 1. NaTrue-certifieringen finns i tre varianter där NaTrue med 1 stjärna gäller kriterier för naturkosmetika. Olika produkter kommer med olika krav, men oljor och vattenfria cremer måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser.
 2. NaTrue med två stjärnor gäller kriterier för naturkosmetika med ekologiska ingredienser. Måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser samt att minst 70 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.
 3. NaTrue med tre stjärnor gäller kriterier för ekologisk naturkosmetik och innebär att produkten ska vara 100 % naturlig och att 95 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar. Tre stjärnor är således strängast av certifieringarna. Här kan du läsa mer.

Svenska Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning. Sedan 1989 granskar organisationen varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. I Sverige ansvarar Miljömärkning Sverige AB för märkningen av Svanen. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstsyfte. Miljömärkning Sverige AB sköter också allt arbete med EU Ecolabel som är EU:s gemensamma miljömärkning. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.
 • En Svanenmärkt produkt får bland annat inte innehålla ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsskadliga.
 • Produkten eller dess ingredienser får inte ha testats på djur.
 • Produktens ämnen får inte anses vara potentiellt hormonstörande enligt officiella listor inom något nordiskt land eller EU.
 • På till exempel rengöringsprodukter och makeupremover ska följande informationstext stå: ”Undvik att kasta bomull eller papper i toaletten eller avloppet. Kasta det i sophinken istället.”
Svanenmärkningen är inte så sträng när det gäller mängden naturliga eller ekologiska ingredienser i produkter och tillåter även tex sodium laureth sulfate i tvålar och aluminium i deodoranter. Klicka här om du vill läsa mer om Svanens olika kriterier.

Vegan. 1944 startade The Vegan Society i Storbritannien och de skapade ordet “vegan” som också är organisationens officiella märkning. För att få bära Vegan-märkningen måste produkten vara fri från ingredienser av animaliskt ursprung, till exempel bivax eller lanolin (fett från fårull). Vegan-märkningen garanterar att produkten finns med i Vegan Societys register. Inga ingredienser får testats på djur, och vid tillverkningsmiljön får inga animaliska råvaror ha behandlats. Här kan du läsa mer. I USA finns organisationen The Vegan Awareness Foundation eller Vegan Action och de har också en märkning som innebär samma sak som den brittiska. Här kan du läsa mer om Vegan Action. I deras kriterier anges inget om naturliga eller ekologiska ingredienser, vilket betyder att en produkt som är Vegan-märkt alltså per automatik inte är 100% naturlig eller 100% ekologisk.

Text lånad från bloggen Naturligt Snygg, som ni hittar här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar