Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 25 mars 2013

Hus fyllda med kemikalier

På 90-talet myntade WHO begreppet "sjuka-hus-syndromet", SBS. Det yttrar sig bl a som torra slemhinnor, hudproblem, retningar i öron-näsa-hals, huvudvärk, urinvägsinfektioner, yrsel och andra allergiska symtom. Besvären uppstår i samband med att man vistas i en byggnad och försvinner när man lämnar byggnaden.

Lennart Olsson, skadekonsult och ordförande i Riksförbundet mot Sjuka Hus, menar att fukt sällan är det största problemet. Istället kan det vara kemiska emissioner som uppkommer när det man har okunskap om materialens sätt att reagera med varandra. Till exempel varken lim, plastmatta eller betong farliga var för sig. Men om man limmar en plastmatta mot betongen utvecklas kemikalier som kan vara hälsovådliga.

Ett exempel är fenoler som finns i bl a lim, färg och konserveringsmedel. Fenoler liknar östrogen till sin natur och skapar obalans i hormonsystemet om kroppen exponeras, vilket kan leda till t ex infertilitet och olika hälsoproblem.

Idag är byggbranschen omedveten om många av dessa följder, inte minst när man snabbygger hus och väljer att lägga på nästa material innan det förra har torkat. Som ett exempel nämns den betongplatta som hus byggs på.

- Ytmaterialen på golvet ska inte läggas på förrän plattan torkat ut ordentligt, efter ett halvår. Risken är annars att fukten påverkar golvmaterial som t ex parkett, säger Lennart.

Läs hela artikeln här.
http://www.byggahus.se/renovera/undvik-sjukt-hus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar