Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 26 oktober 2014

Stavmixrar och ftalatdränkta tröjor från Hollisters!

Här kommer lite kemikalie-"nyheter" i korthet.

- Råd & Rön har nu i oktober gjort en test av 15 t-shirts från olika företag. De testade tröjorna för azo-färgämnen, nonylfenoler, formaldehyd, PAH, flamskyddsmedel och ftalater. Gällande de tre första kemikalierna fann de inget att anmärka på. Det tråkiga kom när det gällde trycken på tröjorna, som i flera fall innehöll höga halter av ftalater (hormonstörande och reproduktionshämmande). Värst var utan tvekan Hollister, följt av bl a Monki.

Läs mer på Råd & Röns hemsida

- Dessutom testade Stockholms universtitet 12 olika stavmixrar och 8 av dem läckte klorparaffiner, 5 i höga mängder.

Klorparaffiner drabbar lever, njurar och sköldkörtel och är möjligt cancerframkallande, dessutom farligt för vattenorganismer och är persistenta. De används i skärvätskor inom metallindustrin och som mjukgörare och/eller brandskyddsmedel i plaster.

2012 bekräftade KemI att det finns klorparaffiner i bröstmjölk. Och en nyligen publicerad studie från Tyskland bekräftar att klorparaffiner fanns bland de högsta halterna i fettet i köksfläktarna, så det förekommer en del i våra kök.

Märken som testades och hade halter av klorparaffiner var modellerna:

Matsui (M24HBW09E)
Voltage (HM-918)
OBH Nordica Kitchen Quickmix (6705)
OBH Nordica Kitchen Quickprep 500 (7701)
Braun Multiquick 3 (4162)
Electrolux Ultramix Pro (ESTM6400)
Coline (LW-3318)
Russel Hobbs (18274-56)

Märken som klarade sig utan anmärkning var modellerna:

Bosch (MSM6B100)
OBH Nordica Chili (6707)
OBH Nordica Indigo (6712)
Philips Pro mix HR (1607/08)

Läs mer här, där finns dessutom en länk till hela rapporten.

- Melamin är ett ämne som det ur kemikaliesynpunkt går att hitta försvinnande lite om. Men jag har hittat en artikel från 2013 där Sund.nu skriver att melaminet läcker från tallriken. I studien (Från Taiwan) delade man in testpersonerna i två olika grupper - en som åt varm nudelsoppa från melaminskålar och en som åt varm nudelsoppa från keramiska skålar. Genom urinprov visade det sig att de som åt från melamin-tallrikar hade 6 gånger högre halter melamin i urinen, vilken kopplats ihop med njurskador och ökad risk för cancer. Man bör därför inte servera varm mat eller sura livsmedel på melamin. Det nämns även att formaldehyd påträffats i för höga halter. Läs artikeln här.

- Och sist men inte minst, något högaktuellt. Naturskyddsföreningen vill att vår nya miljöminister Åsa Romson begränsar Bisfenolerna i olika produkter.

NSF skriver att de svenska politikerna just nu utreder hur vi ska få mindre av miljögiftet bisfenol A i oss. Det är ett hormonstörande ämne som kan hittas i bl a konservburkar, kvitton, eller tandpastan som vi lagar barnens tänder med.

Problemet är också att även om Bisfenol A skulle förbjudas finns det många andra Bisfenoler (ett helt alfabet) som kemikalieindustrin kan ersätta med. Två av de mer kända heter Bisfenol S och Bisfenol F, och de har precis plockats upp på en lista över särskilt farliga kemikalier.

Därför har nu NSF startat en namninsamling för att trycka på för ett bra beslut i januari. Skriv under och gör skillnad här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar