Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 15 maj 2014

Danskarna tuffar på!

När det kommer till miljö & kemikalier ligger Danmark i framkant. De köper till exempel dubbelt så mycket ekologisk mat som svenskarna, de har hårdare kemikalielagstiftning och de har Samsö, ön som är koldioxidneutral. Nu har danskarna valt att göra en ännu större satsning.

Miljöstyrelsen publicerade i mars nyheten att danskarna satsar 185 miljoner danska kronor de närmsta fyra åren för att göra danskarnas vardag kemikaliefri. Detta ska göras bl a genom:

- Att skapa ett kemikalieforum med aktörer från industri, myndigheter och andra intressenter, för att skapa samarbeten och en bättre dialog.

- Internationell fokus, man vill samarbeta med fler länder för att kunna ersätta farliga kemikalier snabbare.

- Man sätter fokus på förbrukningsprodukter, inte minst till barn och ska kontrollera de produkterna hårdare.

För mer information, läs vidare på kemikalieindsatsen!

Nu hoppas vi bara att Sverige hänger på!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar