Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 16 december 2013

Farliga kemikalier i 25% av leksakerna

Nu när det närmar sig jul kommer vi svenskar att köpa leksaker för mer än en miljard kronor. Men vad är det vi ger våra barn? Tyvärr inte det bästa visar det sig.

Kemikalieinspektionen har under försommaren undersökt över 200 leksaker och tyvärr hittat farliga kemikalier i mer än 50 av dem. Nu inleder åklagare förundersökning mot 10 av leksakerna, till att börja med. Men troligen kommer ett dussin till att läggas under lupp.

De vanligaste överträdelserna gäller ftalater i mjuka plastleksaker och bly i elektriska leksaker. Men det finns även giftiga kortkedjiga klorparaffiner i leksakerna.

De leksaker som gav mest utslag var i många fall köpta på marknader och av lågprisgrossister. Hos de stora leksakskedjorna ser det lite bättre ut.

Frida Ramström, vid Kemikalieinspektionen menar att det är bättre att köpa leksaker hos de stora leksaksföretagen och istället köpa ett par dyrare än många billiga.

För att se vilka de 53 giftiga leksakerna är, titta här!

Kemikalieinspektionen arbetar också vidare, under 2014, med projektet "Giftfri förskola", där de granskar barns vardag i förskolan. De kommer sedan att ta fram kriterier för upphandling i förskolan, så att de som står för inköpen till förskolor kan få råd om varor och vilka krav som kan ställas vid inköp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar