Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 18 december 2013

Sju nya ämnen på Kandidatförteckningen!

Kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen har uppdaterats med sju nya ämnen, enligt Kemikalieinspektionen den 16 december.

Följande ämnen fördes upp på listan i december 2013:
- Kadmiumsulfid
- Dihexyl ftalat (Mjukgörare i PVC-plast)
- Dinatrium-3,3 (Färgämne för textil och läder)
- Dinatrium-4-amino-3 (Färgämne för textil och läder)
- Imidazolidin-2-tion/Etylentiourea
- Blyacetat (kan förekomma i färg, färgborttagningsmedel och förtunningsmedel)
- Trixylylfosfat
Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. I oktober 2008 publicerades den första Kandidatförteckningen, av ECHA.

När ett ämne har tagits upp på Kandidatförteckningen ställs det krav på de företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören informera om detta. Som kund ska du även kunna få information inom 45 dagar, av leverantören, om ett ämne från Kandidatförteckningen ingår i varan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar