Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 11 december 2013

Ett giftfritt Stockholm?

Idag kommer en glad nyhet om att kommunalpolitikerna i Stockholm börjar vakna och kommer att göra förändringar i upphandlingsavtalen.

De vill med denna förändring att skapa ett giftfritt Stockholm till 2030. För att klara detta ska Stockholm stad bygga upp ett särskilt kemikaliecenter med experter, med extra fokus på barn.

– Vi har tagit fram en kemikalieplan som ska styra all upphandling i staden. Vi är omgivna av en rad giftiga ämnen som vi måste bli av med, säger Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd.

Därför har de upprättat en kemikaliernas svarta lista med ämnen som inte ska få finnas i varor som upphandlas till kommunen. Produkter som omfattas är bland annat dagisleksaker och barnmöbler men även allt från byggmaterial till renodlat kemiska produkter ska upphandlas enligt de nya riktlinjerna.

Per Ankersjö menar att världen generellt ligger långt efter och att någon måste börja.

-Många föräldrar känner oro inför exponeringen av gifter som kan innebära ökad risk för cancer eller reproduktionsskador.

Stockholm är först i Sverige med en kemikalieplan som omfattar all kommunal verksamhet. Men Malmö, Helsingborg, Göteborg och Västerås är på gång med liknande dokument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar