Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

onsdag 30 oktober 2013

Potatis - den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige!

Det finns en del frukter och grönsaker som man vinner mer på att byta mot ekologiskt, potatis är ett sådant exempel. Potatis är idag den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige.

Naturskyddsföreningen rekommenderar dig att välja i denna turordning:

1. Ekologiskt odlad potatis, gärna närodlad.
2. Ekologisk importerad potatis.
3. Potatissorter som Princess, Ditta, Matilda. Dessa är mer motståndskraftiga mot vissa insekter och behöver därför besprutas mindre.
4. Potatissorter som King Edward och Bintje.

Ni har väl inte missat Naturskyddsföreningens nya app, som innehåller mycket bra råd om att minska din miljöpåverkan och framför allt, minska din kemikalieexponering. Finns både för Iphone och Android!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar