Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 24 oktober 2013

Kemikalier i dricksvattnet?

Bild NN Norden.org
I Sverige är vi vana vid att bara öppna kranen i köket eller på toaletten och få rent dricksvatten. Men är det verkligen helt rent eller får vi i oss lite mer tråkigheter än vi tror? Hur renas vatten egentligen och varifrån kommer det? Dags att titta på en av våra vanligaste "livsmedel", något vi får i oss varje dag, "bara vanligt vatten"?

Vårt vatten idag kommer från olika sorters vattentäkter, exempelvis från en sjö eller ett vattendrag, eller från grundvattnet, via en källa eller brunn. Vattnet renas sedan i vattenverk innan det når våra hushåll., via olika ledningar. Vattenreningen sker oftast i flera olika steg.

Man brukar börja rena vattnet genom att större föremål silas bort i galler, och att pH-värdet justeras. Sedan tillsätts ämnen som gör att partiklar klumpar ihop sig och avlägsnas. Genom olika sandfilter silar man vattnet och gör en biologisk rening genom att nyttiga bakterier äter upp organiskt material som finns kvar. Till sist desinficerar man vattnet genom att tillsätta klor eller ozon innan det skickas ut i vattentorn och vidare till hushållen och företag genom ledningsnät.

I en rapport från Livsmedelsverket från 2009 nämns många av de ämnen som våra vattendrag idag innehåller; arsenik, bor, flamskyddsmedel, fluorider, ftalater, fenoler, mangan, uran, nitrater, toxiner, pesticider, PCB, Bisfenol, triklosan, läkemedelsrester samt olika ämnen från plastmaterial som till exempel fleece. I rapporten medges att man inte har full kontroll på halterna i vårt vatten och att halterna många gånger är betydligt högre än man trott, inte minst på grund av ökad miljöförstöring, ökad tillverkning av nanopartiklar samt ökad plast- och läkemedelskonsumtion.

I Dokument inifrån "Vårt smutsiga vatten" från september 2013, nämns att av de 33 000 kemiska substanser som förekommer i vardagsprodukter, testas dricksvattnet bara för ett trettiotal av dem. Nu har bekämpningsmedel, mediciner och andra kemikalier de senaste decennierna nått en nivå som enligt ny forskning och expertis gör vattnet direkt skadligt för de som dricker det. Men lagstiftningen släpar.

Kemikalieinspektionen varnar också för att det hormonstörande ämnet Bisfenol A kan finnas i dricksvattnet. Under åren 2007–2011 renoverades vattenledningar i nästan 3 000 lägenheter genom relining, där rören kläs i epoxiplast, ett billigare alternativ till hela stambyten. En granskning har nu gjorts för att utreda om det giftiga ämnet kan läcka ut från plasten till dricksvattnet. Enligt SVT har inspektionen funnit spår av bisfenol A i dricksvattnet vid åtta av de 22 lägenheterna.

Bisfenol A är tyvärr bara det senaste exemplet på en farlig kemikalie i våra livsmedel. Idag finns det mängder av exempel på hur kemikalier ena stunden kan anses vara ofarliga för att i nästa stund ses som mycket farliga.

Som exempel kan man ta de läkemedelsrester som hamnade i avloppsvatten. Länge ansågs de ofarliga men numera anses de skapa stora problem, inte minst när det gäller fortplantningsförmågan då olika preventivmedelsrester gör fiskar och groddjur infertila.

Sveriges radio har gjort ett program just om vatten där bland annat personal från Vattenverket i Norrköping menar att man kontinuerligt genomsöker dricksvattnet för vissa sorters kemikalier och läkemedelsrester och i mycket få fall funnit några rester.

Men forskaren Kristina Rudén menar att vattenreningen idag har genomgått mycket små förändringar sen 1900-talets början och idag inte är gjorda för alla de otaliga kemikalier som sköljs ut. Hon nämner produkter som shampoo, disk- & tvättmedel, hudvårdsprodukter mm som släpper ut mängder av rester. De späds sedan ut i olika sjöar och vattendrag och ställer till med mycket problem i naturen.

Så har vi ett bra dricksvatten idag? Jag finner väldigt lite fakta och underlag om att vårt dricksvatten skulle vara farligt för oss människor men däremot att vårt avloppsvatten påverkar vår miljö. Därför  ser jag ingen anledning att köpa ett renande vattenfilter till huset, undersökningar och artiklar hos bland annat Testfakta och Dagens nyheter visar istället på att vattenfilter (om man har kommunalt vatten) kan försämra vattenkvaliteten på dricksvattnet.

Däremot kan man ju fundera på sina val när det kommer till hygien- och städprodukter samt kläder. Kanske använda färre läkemedel, mindre fleece eller antibakteriella träningskläder. Att göra medvetna val för att minska kemikalierna i avloppsvattnet.

Och så en liten avslutande brasklapp för er som gillar vatten på flaska. Visste ni att att en liter vatten på flaska kräver 500 gånger mer energi än en liter kranvatten? Så ställ hellre en glasflaska med kranvatten i kylen som ni sedan kan ta med er! Vill man ha kolsyra finns det en stor marknad med kolsyreapparater, som även kan smaksätta vattnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar