Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 4 februari 2013

Hur mår planeten idag?

När man tittar på kemikaliernas påverkan kan man inte bara titta på hur människan påverkas, det är betydligt värre ställt med naturen och vår planet. Man kan heller inte bara titta på konsumtionen utan även på hur vi bryter fossila ämnen, hur vi skövlar regnskogen och hur vår mentala inställning till förbrukning "slit- och släng" är idag samt många fler aspekter.

Om man tittar på alla de delarna får man en makaber summa. Statistiken säger så här:

- Om vår planet ska kunna mätta vår konsumtion (som den ser ut idag) behövs mellan 4-5 planeter.
- Mellan 1970 och 2000 skedde en nedgång på 37 % gällande djurarterna i vår natur.
- 15-30 % av världens djur och insekter är idag utrotningshotade
- Sedan 1900-talets början har vi förbrukat mer energi än i hela mänsklighetens historia fram till 1900.
- På jordklotet har varje person 1,9 hektar till förfogande. Västvärlden förbrukar idag 10 hektar per person.
- Inom en 15-års period kommer Kina och Indien ha samma välfärdsnivå som västvärlden.
- För att inte förbruka naturens förråd snabbare än de hinner förnyas skulle vi behöva minska material- och energiförbrukningen med 90 % i västvärlden.
- 90 % av det material vi använder för att framställa en produkt blir avfall. Det vill säga att för varje kilo produkt vi tillverkar, slänger vi 9 kilo avfall.
- Tolv av de varmaste åren som registrerats sedan 1800-talet har inträffat under de senaste tretton åren. Tioårsperioden 2001-2010 är det varmaste årtiondet som uppmätts så långt tillbaka som det finns globala mätdata.

Och då har vi ännu inte nämnt vad regnskogens skövling bidrar med, hur koldioxid-utsläppen ser ut, hur många kemikalier som finns i djur och natur och så vidare. Men behövs det? För det är väldigt illa redan.

I filmen Planeten (the Planet på Youtube) varnar forskarna för att om vi inte vänder på miljöförstöringen väldigt snabbt kommer extrema fenomen som översvämmningar, torka, tsunamis, jordbävningar med mera att öka radikalt. Vi har bara sett en försmak av det som kommer.

Man kan också tillägga en sådan enkel aspekt som att glaciärerna smälter. En av dessa tillgodoser Kina med vatten. När den smält bort kan folket inte bo där längre. Och var ska då en miljard kineser flytta någonstans?

Summa summarum går kemikalier, människans konsumtion och miljöförstöring hand i hand. Jag läste i tidningen att det finns dussinet likadana planeter som vår. Det kan ju behövas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar