Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

lördag 2 februari 2013

Hur mår folk i världen idag?

Många kemikalier har faktorer som ger ökad risk för cancer, astma, allergi, benskörhet och diabetes. Men hur det ut i världen idag? Mår folk verkligen sämre? Så här säger statistiken:

Cancer

Denna hemska sjukdom som åtminstone jag är livrädd för har inga vackra siffror att visa upp:

- Cancer har trefaldigats på 30 år. Störst ökning i Asien och Mellanöstern.
- Risken att få cancer är 30%
- 65% av de insjuknade är 65 år eller äldre
- Cancer i Sverige ökar generellt med 2% per år.
- Cancer är den vanligaste dödsorsaken för människor under 75 år.
- 2008 hade man 12,7 miljoner nya fall i världen
- 2030 beräknas man ha 21,4 miljoner nya fall i världen per år
- Minskad alkoholkonsumtion, rökning & större intag av frukt har minskat vissa cancersjukdomar
- Vanligast i Sverige är Prostatacancer, Bröstcancer och Tjocktarmscancer
- Cancern ökar på grund av högre ålder och större välfärd (vilket går hand i hand med konsumtion av fler kemikalier)

(Siffror från Cancerfonden 2012 samt Socialstyrelsen)

Astma och allergier

Dessa har gemensamt att anledningen till att man får astma eller allergi är att immunförsvaret reagerar felaktigt. Många teser finns om varför dessa symptom ökar och man pratar om förorenad utomhusluft (men barn i mer förorenade orter är inte med drabbade), passiv rökning (men den har minskat över de senaste 10 åren), kosten och överdriven hygien. Men ingen av dessa teser kan ensam förklara varför:

- 30-40% av barn i Sverige idag har allergi, astma eller intolerans mot viss mat
- att allergi och astma fanns i mycket liten utsträckning för bara 40 år sedan
- att västvärlden är hårdast drabbat
- att dessa sjukdomar skiljer sig mot många andra genom att den störst drabbade gruppen är unga vuxna
- att inomhusluften påverkar mer än utomhusluften

Det enda man kan enas om är att det finns fyra faktorer som ger skydd mot allergier. Det är fattigdom, uppväxt med många syskon, uppväxt på bondgård och uppväxt med djur tidigt.

(Siffror SCB)

Studier har dock påvisat att vissa förekomster av kemikalier i hemmet ökar risken för att drabbas av allergi, astma och hösnuva med 50-180% (Karlstad universitet 2012)

Benskörhet

I Sverige är vi extremt utsatta för benskörhet och få forskare vet varför. Man tror att det har att göra med att vi är långa och tillverkar mindre D-vitamin p g a mindre solljus. Men i Finland är problemen mycket färre. Rökning är en faktor men 10 år efter man slutat har man lika bra bentäthet som en icke-rökare. Däremot säger det inget om de kemikaliehalter man har i kroppen. Ett högt intag av kadmium har också påvisats som faktor, vilket det bland annat finns mycket av i potatis.

- Man ser en ökning av benskörhet hos män men en minskning hos kvinnor.

(Siffror SBU)

Ofrivillig barnlöshet

När man talar om ofrivillig barnlöshet handlar det ofta om en fördom att kvinnor väntar tills de är över 35 år och då är chansen till graviditet lägre. Men i en undersökning (Barnlängtan, "Meningen med livet" 2011) visar det sig att av 1000 tillfrågade personer var 72% under 36 år när de gjorde IVF, vilket tyder på ett annat scenario. Här visar också siffrorna generellt på skrämmande fakta:

- En undersökning av drygt 500 kinesiska arbetare visar att de som har mest Bisfenol i urin oftare är sterila. Ju mer bisfenol i blodet desto sämre spermakvalité.
- WHO uppskattar att 2010 fanns det totalt 48,5 miljoner par som inte kunde få barn. En minskning av infertilitet kunde kopplas ihop med minskad förekomst av könssjukdomar.
- Antalet spermier hos franska män har minskat med 30% mellan 1989 och 2005, visar en studie på 26 000 män. Liknande siffror finns bland annat i Danmark.
- Ökade missbildningar på pojkars könsorgan och att flickor kommer tidigare i puberteten om man ser till ett 15-årsspann ger också indikationer på vart vi är på väg.

Summeringen är att ohälsan på vissa sätt ökar och kanske bland många oerhört svåra segment som till exempel cancer som blivit en allmän folksjukdom. Eller på ofrivillig barnlöshet som idag är ett växande problem.

Många kemikaliers risker står i direkt samband med vissa siffror men verkar inte ökat andra sjukdomar markant. Men en sak man ska vara medveten om är att många siffror går över ett 20-årsspann och kemikaliers ökning kom redan på 50- och 60-talet. Därför bodde statistik sett över 60-70 år vara mer rättvis. Och man kan inte bortse från att när vår kropp innehåller 100-300 kemikalier så kommer det inte gå obemärkt förbi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar