Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 21 januari 2013

Varning för farliga köksredskap!

De svart köksgeråden finns i nästan varje hem. De används i mångas dagliga matlagning. Men vad många av oss inte tänker på är att de faktiskt kan vara giftiga. Det uppger Livsmedelsverket i en ny rapport. 

– Uppvärmning är en riskfaktor. Överföringen av ämnen ökar med tiden och temperaturen och om det är ett fett livsmedel som ämnena löser sig i, säger Kettil Svensson som är toxikolog vid Livsmedelsverket.

Hormonstörande

Livsmedelsverket har gjort en genomgång av förpackningsmaterial, köksredskap och behållare av plast som livsmedel kommer i kontakt med, som skulle kunna innebära hälsorisker för konsumenterna.

Det handlar om ftalater, perfluorerade ämnen, tungmetaller och vissa aminer som kan finnas i förpackningar eller i husgeråd.

Ämnena finns i konservburkarna, i pizzakartongerna, i mikrovågsförpackningar för popcorn, i delikatessförpackningarna med soltorkade tomater i olja, vitlök i olja och pesto.
Effekterna kan vara hormonstörande, fortplantningsstörande eller ha neurotoxiska effekter.

Farliga husgeråd

Husgeråd som utsätts för höga temperaturer till exempel i mikrovågsugn och som är importerade från länder utanför EU har identifierats som möjliga hälsorisker.

– Vi handlar en hel del husgeråd av undermålig kvalitet i icke välrenomerade butiker. Dessa husgeråd är producerade utanför EU och kan innehålla för höga halter av vissa ämnen, exempelvis metaller, säger Kettil Svensson, Livsmedelsverket.

Framför allt menar han att vi ska akta oss för svarta köksredskap av polyamid som kan innehålla primära aromatiska aminer (PAA), ämnen som kan framkalla cancer hos försöksdjur. Köksredskapen i fråga som han varnar för har importerats från Kina.

– PAA får inte finnas i köksgeråden. Men det gör det, trots att det är förbjudet.

Melamin och barn

Även produkter av melaminplast kan vara farliga. Melamin används mycket i tallrikar, muggar och bestick och andra produkter avsedda till barn. I melamin har man påträffat för höga halter av formaldehyd.

– Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket man får i sig av ämnen från material i kontakt med livsmedel. Uppskattningen görs bland annat med hjälp av en modell. Det gör att slutsatserna blir generella. Det finns tecken som tyder på att modellen underskattar barns exponering generellt.
Han anser dock att man som konsument inte ska oroa sig alltför mycket.

– Framför allt är det husgeråden man ska tänka på. Dem som används vid upphettning vid spisen om och om igen. När det gäller livsmedelsförpackningar som är tillverkade inom EU handlar det inte om stora hälsorisker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar