Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

måndag 21 januari 2013

Matlarmen – vad hände sen?

ICA-kuriren gjorde en uppföljning på olika matlarm 2009. Jag har tagit en punkt som exempel, vill ni läsa hela listan finns den här.

2. Anilin


Släng de svarta köksredskapen i plast! Det larmet har vid upprepade tillfällen kommit under 2000-talet. Tester har visat att svarta köksredskap kan innehålla giftigt anilin (MDA) som kan läcka ut i maten – särskilt vid varm matlagning.

Anilin tillhör gruppen primära aromatiska aminer och misstänks kunna skada arvsanlagen. Det finns ingen nedre gräns när det anses ofarligt.

Senast var det en mattång av märket Jamie Oliver som drogs in sedan giftet upptäckts i för höga halter. Tidigare har larmen handlat om svarta stekspadar och vispar i plast.

Problemet med anilin är väl känt i hela Europa och om tester i något land visar på gifter i svarta köksredskap blir det känt genom RASFF, det gemensamma larmsystemet för livsmedelsprodukter.

Tänk därför på att fråga före köpet av svarta köksredskap i plast om det finns någon garanti för att de inte innehåller primära aromatiska aminer som anilin (MDA). Börjar ditt svarta köksredskap se slitet ut, släng det. Det är större risk att fnasig plast utsöndrar gifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar