Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Blodpåsar utan PVC och ftalater

Karolinska samarbetar med plastindustrin i strävan efter blodpåsar utan PVC och ftalater

I dagsläget finns inga blodpåsar på marknaden som inte innehåller PVC eller ftalater. Detta samtidigt som det är känt att PVC innehållande mjukgörande ftalater både påverkar vår miljö och hälsan  negativt.
 
Vid förbränning av PVC bildas klimatskadande växthusgaser men även dioxiner. Ftalater, så som DEHP, å sin sida bedöms vara potentiellt reproduktionstoxiska med effekter framtida generationers förmåga att få barn.

Karolinska vill ändra på innehållet och samarbetar därför med fyra europeiska bolag för att ta fram blodpåsar bestående av andra plastmaterial. Plasttillverkarna kommer gemensamt att producera påsarna medan den kliniska testningen kommer att ske inom Karolinska Universitetssjukhuset.

PVC-free-bloodbag-projektet syftar till att belysa alternativa material och att dessa kan fungera minst lika bra som dagens PVC. Förhoppningen är att projektet även ska stimulera tillverkare av blodpåsar att gå över till alternativa material, utan effekt på miljö och hälsa, säger Karolinska i ett pressmeddelande.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar