Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Parabener

En klass av kemikalier som används som konserveringsmedel i godis, livsmedel, kosmetika, rengörings- och diskmedel, solkrämer, tandkräm, rakgel, hud- och hårvårdsprodukter samt farmaceutiska industrier och i kvitton. Sedan 90-talet har förekomsten ökat med 180 procent.

Om du tittat i ditt badrumsskåp är det stor chans att åtminstone  50% av produkterna innehåller parabener. Bland annat Make Up Store har dem i sina produkter medan Body Shop håller på att fasa ut dem.

Vid förfrågan till Make Up Store, som har flera olika parabener i sina produkter, menar de att parabener är helt ofarliga och att många företag har tagit tillbaka dem i sin produktion. Under 2012 uppförde ChemSec två parabener på SIN-lista. Dessa två har påvisats vara hormonstörande, även vid låga doser. Vid förfrågan om Make Up Store tänker ta hänsyn till ovanstående, har inget svar erhållits.
Propyl- och Butylparaben har i tester visat hormonstörande effekter och är nu uppförda på ChemSecs lista. Hormonstörande ämnen påverkar människor och miljö genom att de imiterar, hämmar eller stegrar effekten av hormoner i kroppen. Man har även misstankar om att de är allergiframkallande, men att de ger färre allergier än andra konstgjorda konserveringsmedel.

Vissa parabener är i Danmark totalförbjudna i produkter för barn under 3 år.

En engelsk undersökning har också funnit en stor andel parabener i bröstcancerknölar, men osäkerhet råder om det är parabener som orsakar cancern men det verkar som om de stimulerar celldelningen.

Parabener omfattas inte av KemI:s kontroll utan ligger under Läkemedelsverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar