Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Danmark inför förbud mot parabener

Danmark är det första landet i EU som förbjuder paraben i produkter som vänder sig till barn. Det är den danska regeringe med hälsoministern Karen Ellemann i spetsen som kommer att införa ett förbud mot propyl- och butylparabener i kosmetika, krämer och produkter som vänder sig till mindre barnupp till tre år.


- Det är en stor seger för konsumenterna. Den danska hälsoministern visar att Danmark är i fronlinjen när det gäller att skydda konsumenter mot kemikalier som påverkar det endokrina systemet, säger Camilla Hersom, ordförande i den danska konsumentorganisationen, Forbrugerrådet.

I våras införde Danmark förbud mot Bisfenol A i nappflaskor och nu inför de förbud mot två parabener. Målet är att fasa ut alla produkter som innehåller kemikalier som kan påverka hormonerna i kroppen.

Det är den danska konsumentorganisationen, Forbrugerrådet, som har tagit initiativ till debatten om parabener. De har genomfört en undersökning under 2010 som 995 personer i åldern 18-80 år svarat på. Resultatet från undersökningen visar att konsumenter är trötta på att ta ställning till huruvida en produkter innehåller hormonförstörande medel eller inte. De vill att politikerna ska ta sitt ansvar och förbjuda konserveringsmedlen som innehåller paraben.

Så många som 97 procent av vill ha märkning på produkter med de farliga parabenerna och 80 procent vill att det införs ett förbud mot de kemikalier som har en bevisad negativ effekt på hormonerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar