Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Bly

Bly är en metall som finns runt omkring oss i miljön men även i livsmedel och produkter av olika slag. Finns i bl a leksaker, kritor, hemelektronikprodukter, lampor, smycken, kranar och ammunition.

Många produktgrupper är granskade av KemI och det införs löpande restriktioner bland annat i smycken. Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga. Andra effekter är högt blodtryck och ökad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar hos vuxna.

Det finns många sorters konsumentvaror som inte har några regler alls för bly och barn riskerar därför att få i sig bly om de leker med eller suger på vanliga vardagsvaror som väskor, knappar och reflexarmband, säger Sten-Åke Svensson på Kemikalieinspektionen. Därför fördjupar KemI nu sig i fler restriktioner gällande bly.

Enligt Livsmedelsverket:

Var finns det bly?

Bly finns överallt i miljön, i luft, mark och vatten. Spridningen av bly i miljön har minskat, bland annat på grund av att vi i dag använder blyfri bensin. Bly finns dock i de flesta livsmedel, men i låga halter. Baslivsmedel som fisk, kött, spannmålsprodukter, rotfrukter och mejerivaror innehåller oftast låga blyhalter. Vin kan innehålla något högre halter, men halterna har minskat under senare år. Skaldjur, lever från vilt och vissa vildväxande svampar kan innehålla förhöjda halter blybly men även vissa styckdelar från vilt som är skjutet med blykulammunition. Läs mer på länken till höger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar