–Det är en enorm förändring. Huvudorsaken är att företagen tar fram fler produkter som de kan sälja. Vi får en större spridning av produkter. Samtidigt finns en osäkerhet kring hur allvarliga ämnena är, vilket är problematiskt, säger Lars Drake, vetenskaplig rådgivare vid Kemikalieinspektionen.
Flera internationella studier har visat att parabener har en förmåga att störa kvinnliga hormoner. Men det är inte främst kvinnor som löper risk att skadas. Enligt studier kan propylparaben och butylparaben, som är två vanliga parabensorter, skada pojkars och mäns fertilitet och motverka testosteronproduktionen.

Parabenernas hormonstörande effekter har på senare tid debatterats flitigt i våra nordiska grannländer. I Norge krävde konsumentorganisationen Forbrukerrådet nyligen att produkter som innehåller parabener ska förbjudas. I Danmark har politikerna redan infört förbud mot propyl- och butylparabener i produkter som vänder sig till barn upp till tre år.

Naturskyddsföreningen i Sverige har under lång tid följt utvecklingen. Organisationen befarar att olika kemikalier tillsammans kan få negativa effekter på människor, och kräver nu att Sverige ska följa Danmarks exempel.

–Vi tycker att man måste vidta åtgärder och införa förbud mot parabener, även om all kunskap just nu inte finns tillgänglig. En stor del av befolkningen exponeras för parabener, och då måste vi vara försiktiga, säger Markus Johansson, sakkunnig i miljögiftsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Branschorganisationen Kemisk-tekniska leverantörförbundet håller däremot inte med. I stället ser organisationen flera fördelar med parabenernas effekter. Vd:n Olof Holmer framhåller att parabener är skonsamma både mot människan och miljön.