Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Motion sep 2012: Förbjud parabenerna!

En motion har lämnats in till Sveriges Riksdag i september i år.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till ett förbud mot kemikaliegruppen parabener i produkter som är avsedda för småbarn.

Motivering

Parabener är en grupp av kemikalier som används som konserveringsmedel i livsmedelstillsatser och i kosmetika. Många parabener har visat sig vara hormonstörande. I Danmark har man infört ett förbud mot dessa kemikalier i produkter som är avsedda för småbarn. Danmarks tidigare miljöminister Karen Ellemann sade så här i en intervju till tidningen Politiken:

”Vi ser att flickor kommer tidigare i puberteten och att pojkars spermakvalitet försämras.”

Hormonstörande ämnen kan påverka människor och miljö genom att de efterliknar, ökar och ibland hämmar effekten av hormoner. Ett antal undersökningar pekar på ett sammanhang mellan kända, hormonstörande ämnen och en reducering av spermieantalet och en ökning av risken för testikelcancer hos män. En engelsk undersökning har också funnit parabener i en stor andel av bröstcancerknölar. Det finns också misstankar om att flera av parabenerna kan vara allergiframkallande. Dessutom bör extra vaksamhet föreligga vid användande av parabener hos barn och spädbarn då de generellt sett är mer känsliga för miljöpåverkan och deras kroppar lättare absorberar olika ämnen. Vidare har EU:s vetenskapliga råd listat parabener som ”misstänkt hormonstörande”. I Sverige gjorde tidningen Råd & Rön en kartläggning år 2009 som visade att populära hudlotioner, även sådana som var riktade till barn, innehöll parabener. Allt detta sammantaget pekar i en och samma riktning, nämligen att parabener skäligen kan anses vara direkt skadliga för människor! Riksdagen bör snarast verka för att det införs ett förbud mot kemikaliegruppen i produkter som är avsedda för småbarn tills dess att man med säkerhet kan konstatera att dessa kemikalier icke är hälsovådliga.
Stockholm den 10 september 2012
Carina Herrstedt (SD)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar