Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Myndigheter och organisationer

Många av miljöorganisationerna som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Greenpeace arbetar aktivt för att minska kemikalier men möter ofta motstånd eller ointresse. Vissa saker får genomslag och leder till lagändringar men att jämföra dem med Kemiindustrins tillgångar och uppfinningsrikedom är som att jämföra Usain Bolt med en lovande talang i Jönköping, de är mil bakom.

Man bör också vara medveten om att kemiindustrin i de flerta fall inte innehar bevisbördan för att en kemikalie är farlig, de kan tillverka och släppa en kemikalie. Därefter är det upp till forskare samt oven nämnda att ha så mycket bevis för en produkt att den ska slutas säljas. Då har kemiindustrin redan tillverkat en snarlik version och så fortsätter det.

Det man bör veta är att den styrande regeringen/presidenten osv i varje land sitter på "två stolar" (eller fler). Om man skulle begränsa kemikalierna så får det omedelbara konsekvenser för sysselsättningen, för handeln, för industrin och för relationen till andra länder. Då sitter inte kemiindustrin eller leksaksindustrin och väntar på ett utslag. Allt är politik och kemiindustrin har lobbyister som lobbar för deras sak över hela världen. När Kaliforninen försökte lagstifta bort ftalater i sin stat blev de stämda av 20-talet stora företag. För att undvika stämning fick de mjuka upp flertalet förslag. När REACH skulle genomföras hade EU-kommissionärer besök av 15 lobbyister på sina rum, som försökte övertala dem om riskerna med minskad kemikalietillverkning, bl a hotade de med 25% arbetslöshet i Tyskland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar