Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Antibakteriella ämnen

Antibakteriella medel har tagits fram speciellt för att vara giftiga för bakterier. Antibakteriella medel är en typ av biocider. Ordet ”biocid” är latin och betyder livsdödare. Biocider har alltså sådana egenskaper att de dödar eller oskadliggör levande organismer. Sägs behandla dålig lukt och bakterier.

Finns i bl a skor, sportkläder, datortangentbord, pennor, bänkskivor, skärbrädor, köksredskap, städmaterial, tandkräm, krämer, duschdraperier, toalettsitsar, kattsand, täcken, tapeter och mattor m.m. Det finns mer än 50 000 olika ämnen på marknaden.

Kunskapen om hur antibakteriellt behandlade varor påverkar människor är bristfällig. Hur barn påverkas om de suger på kläder som är behandlade med antibakteriella medel har till exempel inte undersökts. Hur det påverkar ökningen av resisenta bakterier är idag okänt. Det som är gemensamt för dem är att deras användningsätt och giftegenskaper kan ge risker för människors hälsa, för djur och miljö.

Exempel på dessa ämen är bland annat Triclosan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar