Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Guide över plastsymboler och återvinningsmärken

Sund.nu har en bra hemsida när det gäller plastmärkning av produkter. I korta ordalag ger de tips och visar även en lista över de vanligaste siffrorna och dess innebörd. De siffrorna man ska undvika i möjligaste mån är 3, 6 och 7.

Tänk på att det inte är lag att märka plast, därför kommer du inte hitta siffror under alla dina produkter.

Ersättning till plast i köket kan vara behållare av glas, rostfri plåt eller trä. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar