Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Konferens om bromerande flamskyddsmedel

De bromerade flamskyddsmedel som tidigare förbjudits har ersatts av andra närbesläktade ämnen som sannolikt har lika skadlig verkan. Det sade flera forskare och ledande europeiska miljöexperter som deltog i en IVL-arrangerad konferens med fokus på de nya kemikalierna.


Ett av målen med konferensen är att den samlade kunskapen ska resultera i ett antal råd rörande de nya flamskyddsmedlen som under våren 2012 ska överlämnas till andra forskare och till beslutsfattare.

Läs mer här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar