Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

Forskare mot flamskyddsmedel

I oktober gick 145 forskare från 22 länder ut med ett gemensamt upprop där de manade till stor försiktighet med bromerade och klorerade flamskyddsmedel. I skrivande stund har över 200 forskare från 30 länder skrivit under dokumentet.

 
Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet och en av medförfattarna till dokumentet, har forskat i frågan sedan 1980-talet.

– Det ligger många års arbete bakom när det gäller denna grupp av kemikalier som kallas för POPs (Persistant Organic Pollutants). Till gruppen hör ämnen som PCB och DDT som idag är förbjudna, men det finns en hel grupp bromerade och klorerade ämnen som fortfarande är tillåtna som beter sig likadant.

POPs är till exempel vanligt i isoleringsmaterial i byggnader, möbler och elektronik. Plast som åldras blir ganska bräcklig vilket beror på att ämnena migrerar ut ur materialet och sprider sig via luft och damm. När det gäller till exempel möbler så »läcker« de under hela sin livstid.

– Det tråkiga är att när man väl har lyckats få bort ett skadligt ämne så hoppar industrin bara vidare till nästa med samma egenskaper, säger Åke. Vårt upprop är ovanligt så till vida att vi går ut med att en hel grupp av ämnen ska bort istället för att rikta in oss på något enstaka.
Industrins svar är att det är ovetenskapligt, något Åke bestrider.

Enligt Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, behövs inte dessa ämnen för att öka brandsäkerheten. Det går lika bra att skydda sig genom att välja rätt material och använda sig av förlåtande system som brandvarnare, brandhandsläckare, spisvakt och sprinkler.

Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar