Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

söndag 20 januari 2013

FtalaterFtalater – används som mjukgörare i plast (ofta PVC). Förekommer i plastgolv och förpackningar av plast samt i hygienartiklar dolt under namnet parfym. Finns även i produkter av mjuk plast som leksaker, badankor, sandaler och i PVC-tryck på tröjor. Även tapeter, lim, och färger kan innehålla ftalater. Kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan. Undersökningar visar även på ett samband med ökad diabetes, allergier och autism.

I oktober skrev Naturskyddsföreningen så här om ftalater i en dagstidning:

Överallt i samhället finns mjukgörande kemikalier – ftalater – som är välkänt farliga för vår hälsa och miljö. Ftalaterna är luriga. De är inte kemiskt bundna till plasten de ingår i och sprids därför ganska lätt. Det visar sig också att de kan tas upp i kroppen – man hittar dem i bröstmjölk, blod och urin. Vi får i oss ftalater med maten och vid hudkontakt med plaster. De finns även i dammet på golvet där våra barn leker. En del har officiellt klassificerats att vara skadliga för vår fortplantning. De har kopplats till fetma, diabetes, astma och allergier. Och de misstänks sett vara hormonstörande.

Vid ett FN-möte om kemikalier i Nairobi i oktober 2012 med 120 samlade länder ICCM3 (International Conference on Chemicals Management) bedömdes just hormonstörande ämnen vara en växande global politisk frågan.

Barn är den känsligaste gruppen. Tre ftalater – DEHP, DBP och BBP – är så farliga att de efter hård debatt från miljörörelsens sida är förbjudna i alla leksaker och barnvårdsartiklar, förutom i låga halter. Och i andra alla produkter i hemmet är de tillåtna. Ytterligare tre farliga sorter – DINP, DIDP och DNOP – är förbjudna men bara i barnvårdsartiklar och leksaker som barn kan stoppa i munnen.

Den som vet att det är svårt att förklara för en ettåring vilka leksaker hon eller han får stoppa i munnen, och den som sett ett barn leka med något annat än en leksak, förstår att politiken är löjeväckande svag.

En som insett detta är den danska miljöministern Ida Auken och den danska regeringen har därför helt förbjudit fyra stycken ftalater. Tyvärr har förbudet utmanats inom EU och risken finns nu att Danmark, när dess regering försöker skydda sina medborgares hälsa, dras inför EU-domstolen.

Kemikalieinspektionen tagit fram en strategi för en giftfri vardag och Miljömålsberedningen har lagt bra förslag i samma riktning. Ett snabbt agerande från miljöminister Lena Ek skulle hjälpa vårt grannland Danmark med dess offensiva miljöpolitik. Men det skulle framförallt skydda våra barn från ett av de värsta gifter de utsätts för var och varannan dag i sina hem och skolor.

Kemikalieinspektionen skriver så här på sin hemsida om ftalater:

Risker


Ftalater kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Ftalater har påträffats i människor, i analyser som gjorts av blod, bröstmjölk och urin. En del ftalater får människan i sig genom direktkontakt med bland annat plaster som innehåller ftalater och en del indirekt till exempel genom födan. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.

Regler


Enligt Sveriges miljökvalitetsmål en Giftfri miljö ska ny­producerade varor, så långt det är möjligt, vara fria från ämnen som är reproduktionsstörande, det vill säga ämnen som stör förmågan till fortplantning.

Företag inom EU som tillverkar, importerar och säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent DEHP, DBP, BBP är skyldiga att tillhandahålla sina kunder information om att ämnet ingår i varan. Konsumenter har rätt till informationen på begäran.

I boken ”Förgiftad” av Rick Smith och Bruce Lourie berättas det att ftalater, en mjukgörare i plast, har en global produktion på över 8 miljoner ton om året (2009). I USA fick badankan vara symbol för kriget om ftalater under 1998- 2007 där San Fransisco som första stad förbjöd ftalater. Kemiindustrins lobbyister hotade med domstol och 20-talet jurister hade möte med chefen för San Fransiscos miljömyndighet, men de stod fast vid sitt beslut. Då blev de stämda av ftalattillverkare, leksaksindustrin, handelsföretag och leksaksindustrins branschorganisation. Många turer senare, år 2007 trädde den första lagen i USA som begränsar ftalater i kraft. Inom EU förbjöds de sex farligaste ftalaterna i leksaker för barn under 3 år permanent 2005. Stickprover vid import visar dock att det är mycket vanligt med förekomster över de tillåtna halterna.
Ftalater finns även i ditt badrumsskåp, gömt i innehållsförteckningen bakom "parfym/perfume/fragrance" där den verkar för att själva doften går djupare in och sitter längre. Då kvinnor i fertil ålder är de största brukarna av skönhetsprodukter är det att föredra ekologiska produkter, oparfymerade eller med naturliga doftämnen. 
Under 2013 kommer Naturskyddsföreningen dra igång en kampanj som går ut på att rensa förskolan från kemikalier, bland annat PVC-plast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar