Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 17 januari 2013

BisfenolBisfenol A – ingår i gruppen Fenoler och används huvudsakligen som råvara vid tillverkning av olika plaster. Är inte bundet utan läcker. Förekommer i plastförvaring, plastmuggar, kvitton, returflaskor, CD- & DVD- skivor samt på insidan av konservburkar och läskburkar. Tandläkare använder medlet för att släta ut barns tänder. Irriterar luftvägar, påverkar fortplantningsförmågan, kan ge allergiska hudreaktioner och är hormonstörande samt cancerogena.

Bisfenol är en kemikalie som just nu är högaktuell. Sedan förbudet i nappflaskor 2011 har många konsumenter vaknat, inte minst småbarnsföräldrarna. Näst på tur är förbud i barnmatsburkarna som troligen kommer ske under sommaren 2013. Men de helt dominerade barnmatsproducenterna, Nestlé, Semper och Hipp, har redan gått över till Bisfenol A-fria förpackningar. Det har berörda myndigheter också bekräftat för regeringen.

Kemikalieinspektionen (Kemi) ska också snabbutreda ett förbud mot BPA i kvitton, biljetter och kölappar, tillverkade av så kallat termopapper. Myndigheten får tre månader på sig.

Dessutom ska Kemi och Livsmedelsverket utreda om Bisfenol kan läcka ut från plast som lagts in på insidan av befintliga vattenledningsrör, så kallad relining, vid bland annat stambyten. Uppdraget ska vara klart inom två år.

Men i konservburkar av metall är det vanligt med Bisfenol på insidan av konservburkar. Ämnet kommer från den plastlack som täcker insidan på burkarna och som läcker ut i maten. Konserverad mat ökar halterna av det östrogenliknande ämnet Bisfenol A i urinen med flera tusen procent. Enligt Livsmedelsverket finns ingen anledning till oro, men miljötoxikologen Monica Lind avråder att ge konserverad mat till småbarn.

Svenska Dagbladet har låtit fyra reportrar äta mestadels konserverad mat. Efter två dagar hade halterna av Bisfenol ökat med mellan 2.800 och 4.600 procent, enligt analyser som forskare vid Lunds universitet utfört.
Monica Lind påpekar att det behövs mycket små mängder av Bisfenol, precis som för andra hormoner, innan man ser en effekt.

– Bisfenol påverkar samma vävnader som östrogen. Förutom fortplantningsorganen påverkas även hjärtat och hjärnan när den utvecklas.

Enligt hemsidan Testfakta är många stora mataktörer medvetna om problemet och till exempel Coop och Axfood håller på att ta fram alternativ till konservburkarna, bland annat pappersbehållare.

I Frankrike kommer Bisfenol totalförbjudas i förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel från 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar