Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

För höga halter bly i flera hemelektronikprodukter

Kemikalieinspektionens analyser av hemelektronik fortsätter. De senaste inspektionerna visade att 8 av 30 testade varor innehöll för höga halter bly.

Under 2012 analyserar Kemikalieinspektionen (KemI) kontinuerligt produkter inom hemelektronik för att kontrollera att de inte innehåller för höga halter bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Dessa ämnen är begränsade i elektronik enligt det så kallade RoHS-direktivet som gäller i hela EU.

Analysresultat

Från maj till och med augusti har KemI analyserat totalt 30 produkter från 20 olika företag. Av de 30 produkterna var det åtta som innehöll för höga halter bly och en innehöll för höga halter PBDE.

Vidare hittades höga halter krom i 24 produkter, men den analysmetod som användes kan inte avgöra om det är den förbjudna formen av ämnet som uppmätts. I de fall då krom hittats har importören eller tillverkaren informerats om detta och rekommenderats att själva undersöka i vilka former ämnet förekommer.

Anmälda till miljöåklagare

Samtliga företag har kontaktats av Kemikalieinspektionen och de företag som importerat någon av produkterna med för höga halter av bly respektive PBDE har anmälts till miljöåklagare för misstanke om miljöbrott.

Kemikalieinspektionen fortsätter analysera produkter inom hemelektronik under hela året och företag vars produkter kontrollerats kontaktas för att få ta del av resultatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar