Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

tisdag 22 januari 2013

Bly förbjuds i smycken

26 oktober 2012/Kemikalieinspektionens hemsida:

Nu förbjuds bly i smycken inom EU. Förbudet gäller halter på 0,05 viktprocent eller mer.

För följande material finns det dock vissa undantag från haltgränsen:
  • ädelstenar
  • halvädelstenar
  • kristallglas
  • emalj
Förbudet gäller smycken som släpps ut på marknaden för första gången den 9 oktober 2013 eller senare. Förbudet gäller inte smycken som tillverkats före den 10 december 1961.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar