Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Bekämpningsmedel kan påverka hjärnans utveckling

Barn till kvinnor som exponerats för bekämpningsmedel med organiska fosforföreningar under graviditeten får lägre IQ och visade sämre kognitiva förmågor i förskoleåldern. Detta visas i tre studier från olika forskargrupper i USA.


Studierna publicerades i Environmental Health Perspective den 21 maj i år. Alla tre studier är långtidsstudier som följer barnets utveckling under flera år, i detta fall från graviditet till mellan 7-9 år.
Axel Mie* är en forskare som är knuten till EPOK för att bevaka området Livsmedelskvalitet, mat och hälsa. Han menar att studierna är välgjorda och trots att denna typ av bekämpningsmedel inte är godkända i svenskt jordbruk finns det skäl att vara orolig.

Läs en sammanfattning här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar