Sedan 1950-talet har kemikalierna i produkter ökat och idag används mer än 400 miljoner ton kemikalier varje år. Men få finns med i någon produkts innehållsförteckning och det är svårt att göra medvetna val som konsument. I våra hem, i våra kläder, mat, leksaker och skönhetsprodukter finns 1000-tals okända kemikalier. Dessa har genom forskning, visat på ett samband med många sjukdomar och allergier. Kemikalieindustrin är idag en av världens största industrier men behöver inte ta ansvar för de konsekvenser de skapar. Vi är omedvetet utsatta för en cocktail och lagstiftningen halkar efter. Det är inte meningen att nyfödda bebisar ska ha nästan 100 främmande kemikalier i sitt blod, att det finns flamskyddsmedel i bröstmjölken, att leksaker innehåller hormonstörande ämnen eller att skönhetsprodukter ska vara cancerframkallande. Det är dags att öka medvetenheten och bli en kritisk konsument.

torsdag 31 januari 2013

Bekämpningsmedel påverkar DNA

Ett forskarlag vid universiteten i Austin, Texas, och i Pullman, skriver i senaste utgåvan av den ansedda tidskriften PNAS att bekämpningsmedel påverkade råttor tre generationer efter att modern utsatts för giftet. Exponering av vinclozolin (ett tidigare vanligt bekämpningsmedel mot svampangrepp) ändrar stressresponsen hos råttor tre generationer efter exponering.

Tyvärr fångas inte de här långtidseffekterna upp i metoderna för godkännande av bekämpningsmedel.
 
Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar